Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014

Σεμινάριο για το λογισμικό οικονομετρικής ανάλυσης gretl

Η Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει το πρώτο σεμινάριο στη θεματική ενότητα “ Βασικές Εφαρμογές/Εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ ” με θεματικό αντικείμενο το λογισμικό οικονομετρικής ανάλυσης gretl (http://gretl.sourceforge.net/).Στόχος του πρώτου σεμιναρίου είναι να συγκεντρώσει ενδιαφερόμενους και αφενός να τους παρουσιάσει το λογισμικό οικονομετρικής ανάλυσης gretl και αφετέρου να συμμετέχουν ενεργά σε συνεργατικά έργα συνεισφοράς στο λογισμικό gretl.

Το σεμινάριο θα ξεκινήσει 19 Μαϊου 2014 και θα έχει διάρκεια 6 εβδομάδες. Κάθε εβδομάδα θα γίνονται διαλέξεις διάρκειας 2 ωρών, που θα διεξονται Δευτέρα 17:00 – 19:00. Τόπος διεξαγωγής του σεμιναρίου θα είναι οι εγκαταστάσεις της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πατρών. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου ειδικοί επιστήμονες θα αναπτύσσουν θέματα σχετικά με την αξιοποίηση και εφαρμογή του ΕΛΛΑΚ στις θεματικές περιοχές και θα επακολουθούν ερωτήσεις και συζήτηση.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων του 1ου σεμιναρίου θα είναι κλειστός (έως 15 συμμετέχοντες). Η επιλογή θα γίνει με βάση το σύντομο βιογραφικό που θα πρέπει να υποβάλει κάθε ενδιαφερόμενος. Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο 1ο σεμινάριο, μπορεί να γίνει στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
http://ma.ellak.gr/list-events/eventparticipation/?events_id=673

Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν και όσοι υποψήφιοι επιλεγούν θα ενημερωθούν από τους διοργανωτές. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής μέσω του παραπάνω συνδέσμου το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 14 Μαϊου 2014.

Για οποιεσδήποτε απορίες, ερωτήσεις ή πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τους διοργανωτές με τους ακόλουθους τρόπους:

Email: tzagara@upatras.gr, glekats@upatras.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2610 969845, 2610 962602

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC