Σάββατο, 10 Μαΐου 2014

Συμβουλευτικό έργο της Deloitte για το ΥΔΜΗΔ

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατακύρωσε, σύμφωνα με το diavgeia.gov.gr, στην εταιρεία Deloitte Business Solutions την υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη διαδικασία αξιολόγησης των εποπτευόμενων φορέων του», του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».Η αξία του έργου ανέρχεται στις 62.730 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Στον διαγωνισμό προσφορές είχαν καταθέσει και οι εταιρείες Format Consultants, Ιcap Advisory, Planet, Remaco, Στέλιος Καραγιλάνης Υποστήριξη Επιχειρήσεων και Τέκμωρ, καθώς και οι ενώσεις εταιρειών Ακρώνυμο Μελετητική-ΕΤΑΜ, Intraway-ASG και Κοινωνία Γνώση-Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC