Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014

CPI: Κέρδη και Βελτίωση σε όλους τους δείκτες στα αποτελέσματα του 9μήνου

Συνέχεια στην ανοδική πορεία εμφανίζουν τα αποτελέσματα 9μήνου (1/7/2013-31/3/2014) της CPI, σύμφωνα με τις οικονομικές της καταστάσεις, που δημοσιεύτηκαν σήμερα.
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας παρουσίασε αύξηση 3% και διαμορφώθηκε σε € 10,4 εκατ. έναντι € 10,1 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η αύξηση αυτή προήλθε σε μεγάλο ποσοστό από την αύξηση του μεριδίου της CPI στην αγορά της εκτύπωσης και της εκπαίδευσης (Projectors και Interactive Boards) καθώς και την αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες.

Θετικό πρόσημο είχε και η μικτή κερδοφορία της εταιρείας παρουσιάζοντας αύξηση 11% αφού διαμορφώθηκε σε € 2,52 εκατ. έναντι € 2,26 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο. Η αύξηση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της βελτίωσης του ποσοστού μικτού κέρδους σε 24,1% από 22,4% την περυσινή περίοδο.

Περαιτέρω μείωση παρουσίασε ο τραπεζικός δανεισμός (μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος) σε ποσοστό 15%, καθώς διαμορφώθηκε σε € 3,16 εκατ. από € 3,7 εκατ.

Τέλος τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη € 100 χιλ. έναντι ζημιών € 503 χιλ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Επιχειρησιακός Διευθυντής της CPI Αριστείδης Παπαθάνος, ανέφερε: “Η βελτίωση των αποτελεσμάτων της εταιρείας αποτυπώνει την σημαντική δουλειά που έχει γίνει τα τελευταία 2 χρόνια τόσο σε επίπεδο μείωσης των εξόδων όσο και στην σταθερή στόχευση σε αγορές και δραστηριότητες στις οποίες η εταιρεία διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Παράλληλα, συνεχίζουμε να επενδύουμε σε αγορές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την εταιρεία με τα αποτελέσματα να έχουν αρχίσει να φαίνονται’’.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC