Σάββατο, 17 Μαΐου 2014

Πληροφοριακά συστήματα παρακολούθησης στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας

Υπουργική Απόφαση για  την τήρηση Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης των Μονάδων Ψυχικής Υγείας υπεγράφη από την Υφυπουργό Υγείας, κα Ζέττα Μακρή. Σύμφωνα με την απόφαση, οι μονάδες Ψυχικής Υγείας που επιτηρούνται από το Υπουργείο Υγείας δεσμεύονται να ενταχθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Μονάδων Ψυχικής Υγείας.Συγκεκριμένα, στο πληροφοριακό σύστημα καταγράφονται όλα τα δεδομένα – υπηρεσίες, εργαζόμενοι, δεδομένα διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης –  που είναι απαραίτητα με σκοπό τον έλεγχο και τη παρακολούθηση κάθε μονάδας Ψυχικής Υγείας. Η ένταξη των μονάδων ψυχικής υγείας στα πληροφοριακά συστήματα αναμένεται να εξασφαλίσει τη τακτική και συνεχή εφαρμογή παρακολούθησης του προγράμματος της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης.

Επίσης, στα οφέλη αξίζει να προστεθεί η αμερόληπτη και διαφανή διενέργεια των διαδικασιών μέσω της επιτήρησης των μονάδων ψυχικής υγείας.

Τέλος, στους στόχους προστίθενται η διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, η προστασία των συμφερόντων των ωφελουμένων καθώς και η εν γένει προστασία της ψυχικής υγείας των πολιτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC