Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014

Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, Συμβάσεων Έργων και Διαπραγματεύσεων

Οι ιδιαιτερότητες των έργων Πληροφορικής και Τεχνολογίας, οι βασικές αρχές σχεδιασμού, προγραμματισμού και παρακολούθησής τους καθώς και θέματα διαχείρισης ομάδων θα παρουσιασθούν στο 3ήμερο σεμινάριο «The Art of Project Management® for IT/IS Projects” στις 19 έως 21 Μαϊου 2014.


Το πρόγραμμα διεξάγεται από την Ελληνοαμερικανική Ένωση σε συνεργασία με τη διεθνή εταιρεία εξειδικευμένων συμβούλων Business Management Consultants και βασίζεται σε εκπαιδευτικό μοντέλο και θεματολογία που εφαρμόζεται σε εκπαιδευτικά προγράμματα της NASA τα τελευταία 25 χρόνια.

Απευθύνεται σε όσους διοικούν ή εργάζονται σε έργα Πληροφορικής και Τεχνολογίας.
Επίσης, τις βασικές αρχές σύστασης συμβάσεων έργων και πρακτικές διαχείρισης διαπραγματεύσεων θα εξετάσει το σεμινάριο «Διαχείριση Συμβάσεων και Διαπραγματεύσεις» που διεξάγει η Ελληνοαμερικανική Ένωση στις 26-27 Μαϊου 2014.

Το σεμινάριο επικεντρώνει στα βασικά είδη συμβάσεων και στους τρόπους διαπραγμάτευσης των όρων που βοηθούν στην επίτευξη των στόχων του έργου με εγγύηση του ρίσκου και χωρίς νομικά κωλύματα. Απευθύνεται σε όσους διοικούν έργα και σε υπεύθυνους προμηθειών/συμβάσεων. Το σεμινάριο διδάσκει έμπειρος νομικός σύμβουλος.

Πληροφορίες/εγγραφές: Center of Excellence in Project Management της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, 210-3680907,
http://projectmanagement.hau.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC