Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014

Δυναμική Έκδοση εφαρμογής e-Μητρώο Φυσικών & Νομικών Προσώπων

Η παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών από τους Φορείς προς τους Πολίτες βασίζεται στην κρίσιμη διαδικασία διαχείρισης εσόδων. Η απρόσκοπτη είσπραξη των οφειλών αποτελεί βασικό συστατικό της βιωσιμότητας των Φορέων και διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργίας τους.


Για την καλύτερη οργάνωση της συνολικής διαχείρισης των εσόδων και σε συνέχεια ηλεκτρονικής υπηρεσίας παροχής Πληροφοριών Μητρώου για Φυσικά και Μη Φυσικά Πρόσωπα που ανέπτυξε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, η OTS ολοκλήρωσε τη Δυναμική Έκδοση της εφαρμογής e-Μητρώο Φυσικών & Νομικών Προσώπων. Οι Φορείς έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν τα στοιχεία των οφειλετών με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, ΑΦΜ, Ονοματεπώνυμο, στοιχεία ταυτότητας και έτσι να καταρτίζουν και οργανώνουν ένα πλήρες μητρώο οφειλετών με τέτοιο τρόπο ώστε να εισπράττουν άμεσα τις οφειλές τους και να αυξήσουν τα έσοδά τους.

Αναλυτικά παρέχονται οι δυνατότητες:
-Αναζήτησης βάσει ΑΦΜ, Ονοματεπωνύμου ή Επωνυμίας, εάν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο και στοιχείων ταυτότητας.
-Αυτοματοποιημένης Ενημέρωσης των βάσεων δεδομένων της OTS με τα επιστρεφόμενα από την διαδικτυακή υπηρεσία στοιχεία των οφειλετών ανάλογα με το πεδίο αναζήτησης που θα επιλέξει ο χρήστης. Δυνατότητα ενημέρωσης όλων των στοιχείων, μόνο των κενών ή επιλεγμένων στοιχείων.
-Μαζικής λήψης στοιχείων οφειλετών βάσει κριτηρίων όπως οφειλέτες χωρίς διεύθυνση.
-Διασύνδεσης με τρίτα συστήματα του εκάστοτε Φορέα και ενημέρωσης με τα επιστρεφόμενα από τη διαδικτυακή υπηρεσία στοιχεία των οφειλετών ανάλογα με το πεδίο αναζήτησης που επιλέγει ο χρήστης.
-Αυτόματης ενημέρωσης των βάσεων δεδομένων μέσω εργαλείου που μπορεί να εκτελείται με πρωτοβουλία του χρήστη.
- Διασύνδεσης με περισσότερα από ένα μητρώα φυσικών και μη προσώπων του οργανισμού.
-Παραγωγής αναφορών εκτύπωσης.
-Λειτουργίας εφαρμογής κεντρικά μέσω φυλλομετρητή.
-Διαχείρισης χρηστών και δικαιωμάτων.
- Καταγραφής αναλυτικού ιστορικού κλήσεων και λήψης στοιχείων.
-Καταγραφή και διατήρηση στοιχείων σε βάση δεδομένων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC