Τρίτη, 29 Απριλίου 2014

Ξεκίνησε με συμμετοχή της Ελλάδας η άσκηση Cyber Europe 2014 για αντιμετώπιση ηλεκτρονικών απειλών

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, ENISA, διοργανώνει στις πρωτεύουσες των κρατών - μελών, σε τακτικό και επιχειρησιακό επίπεδο, την άσκηση κυβερνοχώρου Cyber Europe 2014.
Το Cyber Europe 2014 ξεκινά σήμερα και διαρκεί δύο ημέρες, και βασίζεται στην προσομοίωση συμβάντων ενώ αποσκοπεί στον έλεγχο της ικανότητας ανταπόκρισης της Ε.Ε. σε διαδικτυακές απειλές.

Η συνεισφορά από την Ελλάδα συνίσταται στην εκπόνηση των σεναρίων της άσκησης σε επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο, ενώ το ΓΕΕΘΑ να συμμετέχει με προσωπικό της Διεύθυνσης Κυβερνοάμυνας.

Στόχος του Cyber Europe 2014 είναι να ενδυναμώσει τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών - μελών της και της επαγγελματικής κοινότητας να αποφεύγει, να διευθύνει και να ανταποκρίνεται σε ηλεκτρονικές επιθέσεις και προβλήματα που αφορούν στην ασφάλεια των συστημάτων, δικτύων και πληροφοριών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC