Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

11ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Η καινοτομία και η βιωσιμότητα αποτελούν βασικούς στρατηγικούς στόχους των σύγχρονων επιχειρήσεων. Οι καινοτόμες επιχειρηματικές δράσεις αποτελούν βασικό παράγοντα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.


Παράλληλα ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η υλοποίηση των σύγχρονων επιχειρηματικών δράσεων και λειτουργιών αποσκοπούν στην ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις τους στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Το 11ο ΦΣΔΕΤ (Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας), με θέμα Καινοτομία και Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα, αποσκοπεί σε μια πανελλήνια επιστημονική συνάντηση νέων μελών ΔΕΠ, υποψήφιων διδακτόρων, νέων ερευνητών αλλά και προπτυχιακών/μεταπτυχιακών φοιτητών με στόχο την παρουσίαση και συζήτηση θεμάτων σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις της Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και τη διερεύνηση του ρόλου τους στη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών δράσεων.

Το Συνέδριο διοργανώνεται, για 11η φορά, από τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με την καθοδήγηση και επιστημονική επίβλεψη των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.

Η λίστα που ακολουθεί περιλαμβάνει ενδεικτικά θέματα του συνεδρίου:

Διοίκηση Παραγωγής
Διοίκηση Συστημάτων Μεταφορών
Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων
Οργανωσιακή Ψυχολογία
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Πληροφοριακά Συστήματα και Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων
Βελτιστοποίηση Συστημάτων Εφοδιαστικής Διαχείρισης
Διαδίκτυο και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Διαφήμιση
Τεχνολογία Λογισμικού και Cloud Computing
Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα
Διαχείριση Γνώσης
Business Analytics
E-Business
Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική

Σημαντικές Ημερομηνίες

07/04/2014 | Προθεσμία υποβολής εργασιών (περίληψης 500 λέξεων ή πλήρους άρθρου 3000-5000 λέξεων)
16/04/2014 | Γνωστοποίηση απόφασης αποδοχής εργασίας
05/05/2014 | Προθεσμία υποβολής ολοκληρωμένης εργασίας για τα πρακτικά του συνεδρίου (3000-5000 λέξεων)
13/05/2014 | Διεξαγωγή του συνεδρίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC