Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014

Intralot: Πωλήσεις άνω του 1,5 δισ. το 2013

Ζημίες 4,6 εκατ. ευρώ, αλλά αύξηση των πωλήσεών του σε επίπεδα άνω του 1,5 δισ. ευρώ ανακοίνωσε ο όμιλος Intralot ΙΝΛΟΤ για την ετήσια χρήση 2013.Πιο αναλυτικά, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου αυξήθηκε κατά 12% σε σύγκριση με το 2012, φτάνοντας τα 1.539,4 δισ. ευρώ. Χωρίς την επίδραση των συναλλαγματικών διαφορών ύψους 80,1 εκατ., ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 1.619,5 δισ., σημειώνοντας αύξηση 17,9%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση 9,7%, φτάνοντας τα 194,8 εκατ. ευρώ, ενώ σε επίπεδο μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας (EAT-am) ο όμιλος Intralot κατέγραψε ζημιές 4,6 εκατ., επηρεασμένες από συναλλαγματικές διαφορές ύψους 10,7 εκατ. ευρώ.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν στα 81,3 εκατ. ευρώ το 12μηνο του 2013 και οι καθαρές δανειακές υποχρεώσεις για την ίδια περίοδο μειώθηκαν κατά 30,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 9μηνο του 2013 και ανήλθαν σε 397,2 εκατ., κυρίως λόγω βελτιωμένων λειτουργικών ταμειακών ροών και επενδύσεων το τελευταίο τρίμηνο του 2013. Η επίδραση των συναλλαγματικών διαφορών στις ταμειακές ροές για το 2013 ήταν 22,6 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρεία, ο κύκλος εργασιών της αυξήθηκε το 2013 κατά 8,1% στα 150,9 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBΙTDA) αυξήθηκαν κατά 5,8% στα 23,1 εκατ. και οι ζημιές μετά φόρων (EAT) διαμορφώθηκαν σε 0,1 εκατ. ευρώ.

«Το 2013 ήταν μια σημαντική χρονιά για τον όμιλο, καθώς κερδίσαμε αρκετά νέα έργα στην Ευρώπη, την Ασία και την Αυστραλία και ανανεώσαμε σημαντικά συμβόλαια στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ασία. Επιπλέον, παρουσιάσαμε καινοτόμα προϊόντα τόσο για επίγεια όσο και διαδραστικά τυχερά παιχνίδια, όπως τα Mobile Lottery, Virtual Games, Multi-channel Lottery, DreamTouch, iGEM και DeepStack Casino», σχολίασε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος.

«Το 2013 η Intralot κατάφερε να σημειώσει ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα σε όλους τους τομείς, για τα οποία είμαστε υπερήφανοι», είπε και πρόσθεσε: «Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε συνέργειες μεταξύ της μητρικής εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου, αξιοποιώντας την αριστεία από την μια περιοχή στην άλλη και να προωθήσουμε την καινοτομία σε όλο το φάσμα της εταιρείας, ενοποιώντας την τεχνολογία με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Πρωταρχικοί μας στόχοι παραμένουν η ικανοποίηση των πελατών μας, η αύξηση της αξίας προς τους μετόχους μας, τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα και οικονομίες κλίμακος, καθώς γινόμαστε πιο καινοτόμοι και κεφαλαιοποιούμε την υπάρχουσα παγκόσμια παρουσία μας».


naftemporiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC