Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

hellas online: Οικονομικά Αποτελέσματα 2013

Η hellas online ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματά της για το δωδεκάμηνο του 2013, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του 2013 και τις πρόσφατες εξελίξεις, ο Διευθύνων Σύμβουλος της hellas online κ. Κωνσταντίνος Κόκκαλης ανέφερε:

«Το 2013 ήταν μια χρονιά ορόσημο για την hellas online, καθώς είναι ο πρώτος εναλλακτικός τηλεπικοινωνιακός πάροχος στη χώρα μας που παρουσίασε, για πρώτη χρονιά, κέρδη προ φόρων.  Μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον και μια έντονα ανταγωνιστική αγορά, η εταιρεία διεύρυνε την πελατειακή της βάση, αύξησε τη λειτουργική κερδοφορία, μείωσε τα λειτουργικά έξοδα και αξιοποίησε το 16% των εσόδων της σε επενδύσεις, μεταξύ άλλων, για τεχνολογίες πρόσβασης νέας γενιάς. Με συνέπεια στη στρατηγική μας, επικεντρωθήκαμε τα τελευταία χρόνια στην αποτελεσματική λειτουργική διαχείριση και την ορθολογική ανάπτυξη με στόχο να προσφέρουμε αξία στους πελάτες και τους μετόχους μας.» 

Τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα € 227,4 εκατ. από € 240,7 εκατ. το 2012, μειωμένα κατά € 13,3 εκατ. (-5,5%). Η μείωση στα έσοδα αποδίδεται κατά 61% ή € 8,1 εκατ. περίπου στη μείωση των τελών τερματισμού προς κινητά αλλά και σταθερά δίκτυα, η οποία έχει επηρεάσει αρνητικά τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής καθώς και από τερματισμό κλήσεων στο δίκτυο της hellas online. Εξαιρώντας τον αντίκτυπο της μείωσης των τελών τερματισμού, η μείωση των λειτουργικών εσόδων συγκρατήθηκε στο -2,1%.

Τα λειτουργικά έξοδα προ αποσβέσεων ανήλθαν στα € 159 εκατ., μειωμένα κατά € 17,4 εκατ. (-9,9%) σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Στις σημαντικότερες μειώσεις συγκαταλέγεται η μείωση της πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις κατά € 5,5 εκατ. ως αποτέλεσμα της βελτιστοποίησης των διαδικασιών είσπραξης.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν αύξηση 6,3% και διαμορφώθηκαν σε € 68,4 εκατ., σε σύγκριση με € 64,3 εκατ. στο αντίστοιχο διάστημα πέρσι. Η αύξηση οφείλεται, κυρίως, στην σημαντική μείωση των λειτουργικών εξόδων, η οποία αντιστάθμισε την απώλεια εσόδων από λειτουργικές δραστηριότητες.

Τα κόστη των αποσβέσεων ανήλθαν σε € 54,6 εκατ. από € 64,9 εκατ. το 2012, παρουσιάζοντας μείωση € 10,3εκατ., ή 15,9%.

Τα χρηματοοικονομικά κόστη παρουσίασαν σημαντική μείωση και διαμορφώθηκαν σε € 11,9 εκατ. από € 17,5εκατ. το 2012. Η συνολική μείωση κατά € 5,6 εκατ. αποδίδεται στην μείωση του τραπεζικού δανεισμού, στην μείωση του κόστους χρήματος και τέλος στη μείωση του κόστους για τόκους προς προμηθευτές.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) της εταιρείας για το 2013 ανήλθαν στα € 1,9 εκατ., έναντι ζημιών € (18)εκατ. το 2012. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία πέρασε σε θετικό πρόσημο σε επίπεδο κερδών προ φόρων, για πρώτη φόρα, το α’ τρίμηνο του 2013 και παρέμεινε συνεπής όλη τη διάρκεια του έτους.

Στο 12μηνο του 2013, οι ταμειακές ροές από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα € 9,7 εκατ. έναντι € 16 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η μείωση των ταμειακών ροών μεταφράζεται σε αποπληρωμές προμηθευτών καθώς και σε μείωση τραπεζικού δανεισμού. Συγκεκριμένα, το υπόλοιπο των προμηθευτών διαμορφώθηκε στα € 73 εκατ., μειωμένο κατά € 7 εκατ. σε σχέση με το κλείσιμο του 2012, ενώ ο τραπεζικός δανεισμός διαμορφώθηκε στα € 166,5 εκατ., βελτιωμένος κατά € 7,4 εκατ. σε σχέση με το κλείσιμο της χρήσης του 2012.

Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) συνεχίζει να μειώνεται σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους και διαμορφώνεται στο 2,3χ.

Η συνολική LLU πελατειακή βάση της εταιρίας στο τέλος του 2013 ανήλθε σε 519.072 πελάτες, αύξηση 5,4% σε σχέση με το 2012, και εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς  27,1%. Παρά, τον έντονο ανταγωνισμό, ο οποίος συνεχίστηκε αμείωτος και κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους, αποτελεί στρατηγική επιλογή της hellas online να προσφέρει διαχρονική αξία στους πελάτες της και όχι ευκαιριακές προσφορές, διατηρώντας παράλληλα την οικονομική της ευρωστία.

Επενδύσεις
Οι επενδύσεις της το 2013 ανήλθαν στα € 36,7 εκατ., αυξημένες κατά 26,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το επενδυτικό πλάνο επικεντρώθηκε στην ολοκλήρωση του οπτικού δακτυλίου της Πελοποννήσου, καθώς και σε τεχνολογίες πρόσβασης νέας γενιάς FTTx, VDSL προσφέροντας ακόμα υψηλότερες ευρυζωνικές ταχύτητες στους συνδρομητές. Συνολικά, από τις αρχές του 2006 οι επενδύσεις προσεγγίζουν τα € 441 εκατ., υποστηρίζοντας την ανάπτυξη του ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών, τη βελτιστοποίηση των τεχνολογικών συστημάτων εξυπηρέτησης πελατών,  τη συνεχιζόμενη αναβάθμιση της διασύνδεσης με το εξωτερικό και της συνολικής χωρητικότητας, καθώς και των υπηρεσιών hol cloud.

Σήμερα, το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών της hellas online εκτείνεται σε πάνω από 5.200 χιλιόμετρα πανελλαδικά, παρέχοντας πρόσβαση σε 75% των γραμμών του ΟΤΕ με 363 συνεγκαταστάσεις σε κόμβους του ΟΤΕ από 322 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Πρόσφατες Εξελίξεις
Η hellas online προχώρησε, στο τέλος του 2013, στη διακοπή της λειτουργίας των διευθύνσεων Customer Operations, Retail Sales και Retention εντός της hellas online και η εκτέλεση του αντικειμένου αυτού ανατέθηκε σε τρίτη εταιρεία, με την μορφή του outsourcing. Η κίνηση αυτή θα δώσει μεγαλύτερη ευελιξία και θα επιτρέψει στην hellas online να εστιάσει στο κύριο αντικείμενό της, αυτό της παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, και να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική.

Σημαντικές διακρίσεις σε τομείς που επιβραβεύουν την αποτελεσματική επιχειρησιακή λειτουργία απέσπασε η hellas online τους τελευταίους μήνες. Η εταιρεία διακρίθηκε για 4η συνεχόμενη χρονιά στα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών, με τα βραβεία «Καινοτομία στην Εξυπηρέτηση Πελατών» και «Επαγγελματίας της Χρονιάς - Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών». H hellas online απέσπασε το Ermis Gold για την εταιρική παρουσίαση της ολοκληρωμένης υπηρεσίας hol cloud στα Ermis Awards 2013 στην κατηγορία «Ermis Production: Εταιρικές Εκδηλώσεις/Συνέδρια» που διοργανώνονται από την Ένωση Εταιριών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος και επιβραβεύουν τη δημιουργικότητα στην επικοινωνία στη χώρα μας. Τέλος, η εταιρεία ήταν και φέτος από τους μεγάλους νικητές των Sales Excellence Awards 2013 του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδας (ΙΠΕ), καθώς απέσπασε 2 βραβεία στη 2η  τελετή απονομής του θεσμού. Η εταιρεία διακρίθηκε με τα βραβεία: «Εξυπηρέτηση πελατών» στην κατηγορία Καινοτομία στις Πωλήσεις & Πελατοκεντρικότητα και «Αριστείο Πωλήσεων» στην κατηγορία Υπηρεσίες –Τηλεπικοινωνίες.  

Το «hol video club»  συνεχίζει να εμπλουτίζει το μεγαλύτερο κατάλογο video on demand περιεχομένου της ελληνικής συνδρομητικής τηλεόρασης με νέες συνεργασίες. Τους τελευταίους μήνες, η hellas online ενίσχυσε τη συνεργασία της με την Odeon φέρνοντας επιλεγμένες ταινίες από τα μεγαλύτερα ανεξάρτητα studios του Hollywood (Summit Entertainment, the Weinstein Company, Millenium Films και Alcon Entertainment) και ξεκίνησε συνεργασία με τη Feelgood Entertainment, μια από τις καλύτερες εγχώριες εταιρείες διανομής ανεξάρτητου περιεχομένου. Παράλληλα, στο hol my tv προστέθηκε το Disney Junior που προσφέρει καθημερινά τηλεοπτικό πρόγραμμα με  μερικούς από τους πιο αγαπημένους ήρωες των παιδιών, καθώς και τρία συναρπαστικά κανάλια: το FOX, το National Geographic Channel και το Nat Geo Wild, πλήρως υποτιτλισμένα στα ελληνικά, προσφέροντας μοναδικό τηλεοπτικό πρόγραμμα.

Τέλος, το ισχυρό εταιρικό πελατολόγιο της hellas online συνεχίζει να  ενισχύεται με νέους πελάτες όπως Empire Chemical Tanker Holding, Alitalia, Ναυπηγικές & Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας, Accenture, DNB NOR Bank, Divani Acropolis, Master Media System , κα, ενώ παράλληλα διευρύνει τις συνεργασίες της με υφιστάμενους όπως Enterprises Shipping & Trading, Πειραιώς Direct Services, Superfast Ferries, Ευρώπη, Global Cruise Lines, Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες, Mercedes Benz, Blue Star Ferries, κα. προσφέροντας τους νέες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες ή/και υπηρεσίες cloud .


Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC