Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

Δηλώστε συμμετοχή στα Digital Media Awards 2014

Τα Digital Media Awards είναι τα βραβεία που αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο των Ψηφιακών Εκδόσεων. Στα βραβεία μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή πάροχοι που δραστηριοποιούνται στο χώρο των διαδικτυακών εκδόσεων ανεξαρτήτως πλατφόρμας (Web, Mobile, Tablets, Apps). Φέτος η τελετή απονομής των βραβείων ορίζεται τον Ιούνιο του 2014.
-->


Στόχος των εν λόγω βραβείων είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου, μέσω της ανάδειξης case studies, τα οποία θα αποτελέσουν οδηγό για τους υπόλοιπους παρόχους περιεχομένου καθώς και η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των Μέσων και του κοινού, και μεταξύ των Μέσων και των διαφημιζόμενων.

Οι κατηγορίες στις οποίες θα αποδοθούν βραβεία είναι:

Bέλτιστες πρακτικές στην ανάπτυξη & διαχείριση περιεχομένου (7 βραβεία)
Bέλτιστες πρακτικές με σκοπό την ενίσχυση της Εμπειρίας του Αναγνώστη (Readers Services / User Experience) (9 Βραβεία)
Βέλτιστες πρακτικές στην Ψηφιακή Επικοινωνία & το Marketing (9 Βραβεία)
Βέλτιστες Ψηφιακές Υπηρεσίες προς τους Διαφημιζόμενους (4 Βραβεία)
Ειδικά Βραβεία (5 βραβεία)
Στα Digital Media Awards 2014 μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή όλες οι επιχειρήσεις που είτε δραστηριοποιούνται, είτε σχεδιάζουν να δραστηριοποιηθούν ή προμηθεύουν επιχειρήσεις στο χώρο των ψηφιακών εκδόσεων και εδρεύουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ειδικότερα:

Στις Ενότητες 1 και 2, δηλώνουν συμμετοχή σε όσες κατηγορίες βραβείων επιθυμούν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Ψηφιακών εκδόσεων είτε ως Εκδοτικοί Οργανισμοί, είτε ως Service Providers (ανάπτυξη web / mobile sites, εφαρμογών κλπ) με έργα που έχουν αναπτύξει ειδικά για ψηφιακές εκδόσεις.

Στην Ενότητα 3, δηλώνουν συμμετοχή σε όσες κατηγορίες βραβείων επιθυμούν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε ενέργειες επικοινωνίας και marketing στον τομέα των Ψηφιακών εκδόσεων είτε ως Εκδοτικοί Οργανισμοί, είτε ως Service Providers (ανάπτυξη web/mobile sites, εφαρμογών κλπ), είτε ως advertising/marketing agencies με υπηρεσίες ή ενέργειες που έχουν αναπτύξει για την επικοινωνία εκδόσεων στο ψηφιακό περιβάλλον.

Στην Ενότητα 4, δηλώνουν συμμετοχή σε όσες κατηγορίες βραβείων επιθυμούν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε ενέργειες επικοινωνίας και marketing στον τομέα των Ψηφιακών εκδόσεων είτε ως Εκδοτικοί Οργανισμοί, είτε ως Service Providers (ανάπτυξη web/mobile sites, εφαρμογών κλπ), είτε ως advertising/marketing agencies με υπηρεσίες ή ενέργειες που έχουν αναπτύξει για την επικοινωνία εκδόσεων στο ψηφιακό περιβάλλον, καθώς και διαφημιζόμενοι που έχουν αξιοποιήσει ψηφιακές εκδόσεις για επικοινωνιακούς και marketing λόγους.

Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία έχει το δικαίωμα να υποβάλλει υποψηφιότητες σε όσες κατηγορίες επιθυμεί.

Για να θεωρηθεί έγκυρη μία συμμετοχή θα πρέπει μέχρι τις 30 Απριλίου 2014 να έχουν ολοκληρωθεί τα παρακάτω:

Να συμπληρωθεί η online αίτηση στο site
Nα γίνει η κατάθεση του συνολικού ποσού της συμμετοχής στους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα σας υποδείξουμε και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο fax: 210 6617 778
Ζητούμενα για την υποβολή των συμμετοχών:

Σύντομη περιγραφή (έως 500 λέξεις) – Ανακοινώσιμα στοιχεία
Πληροφορίες – στοιχεία του έργου (έως 500 λέξεις) – Εμπιστευτικά στοιχεία
Link
Screenshot
Το κόστος συμμετοχής είναι 200€ + 23% Φ.Π.Α. ανά συμμετοχή. Για πακέτο 5 συμμετοχών (1 συμμετοχή δωρεάν): 800€ + 23% Φ.Π.Α. Για πακέτο 10 συμμετοχών (3 συμμετοχές δωρεάν): 1.400€ + 23% Φ.Π.Α.

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από έγκριτη κριτική επιτροπή, η οποία αποτελείται από εμπειρογνώμονες του χώρου, καθηγητές Πανεπιστημίων και εκπροσώπους σχετικών φορέων και των οποίων τα ονόματα θα ανακοινωθούν σύντομα.

Την ευθύνη της επιστημονικής υποστήριξης του διαγωνισμού έχει το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN).

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC