Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2014

Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Future Internet Assembly

Ένα από τα μεγαλύτερα συνέδρια στον χώρο του διαδικτύου, το ετήσιο Future Internet Assembly – FIA Athens 2014 πραγματοποιείται στις 18-20 Μαρτίου στην Αθήνα.


Τετρακόσιοι και πλέον κορυφαίοι εκπρόσωποι του ακαδημαϊκού χώρου, εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των προηγμένων δικτυακών τεχνολογιών, υποδομών, εφαρμογών, υπηρεσιών και περιεχομένου, αλλά και αξιωματούχοι και εμπειρογνώμονες από δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς από όλη την Ευρώπη αναμένεται να συμμετάσχουν, με στόχο την προώθηση των δράσεων για την αναμόρφωση του διαδικτύου του μέλλοντος.

Το συνέδριο που λαμβάνει χώρα στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, αποτελεί την 11η συνάντηση της κοινοπραξίας Future Internet Assembly, την οποία απαρτίζουν περισσότερα από 150 έργα, χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, που συνεργάζονται για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών δράσεων που σχετίζονται με το Διαδίκτυο του Μέλλοντος, με στόχο τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στην παγκόσμια αγορά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC