Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

CPI: Κέρδη και Βελτίωση σε όλους τους δείκτες στα αποτελέσματα του 1ου Εξαμήνου

Επάνοδο στα κέρδη για τη CPI, εμφανίζουν τα αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου (1/7/2013-31/12/2013), σύμφωνα με τις οικονομικές της καταστάσεις, που δημοσιεύτηκαν σήμερα.
-->


Τα συνολικά έσοδα παρουσίασαν αύξηση 4,4% και διαμορφώθηκαν σε € 7,13 εκ. έναντι € 6,83 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από την αύξηση του μεριδίου στην αγορά της εκτύπωσης αλλά και της εκπαίδευσης (Interactive Boards).

Τα μικτά κέρδη της εταιρείας παρουσίασαν αύξηση 8% και διαμορφώθηκαν σε € 1,67 εκ έναντι € 1,55 εκ την αντίστοιχη περίοδο. Η αύξηση προήλθε τόσο από την αύξηση των πωλήσεων όσο και τη βελτίωση του ποσοστού μικτού κέρδους σε 23,4% από 22,7% την περυσινή περίοδο.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 521.000 έναντι € 47.000 το αντίστοιχο διάστημα. Η σημαντική αυτή βελτίωση οφείλεται στη μείωση των λειτουργικών εξόδων και στην αύξηση του μικτού κέρδους.

Πιο αναλυτικά, οι υποχρεώσεις σε τρίτους μειώθηκαν σε € 5,75 εκ έναντι € 6,88εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, μείωση που αγγίζει το 16%, ενώ ο Τραπεζικός δανεισμός (μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος) μειώθηκε κατά 12%, από € 3,77 εκ. σε €3,3 εκ.

Τέλος τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη € 72.000 έναντι ζημιών €446.000 το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, αντανακλώντας έτσι τη σημαντική βελτίωση στα αποτελέσματα της εταιρείας.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Επιχειρησιακός Διευθυντής της CPI Αριστείδης Παπαθάνος, ανέφερε : “Η βελτίωση των αποτελεσμάτων της εταιρείας παρατηρείται για ένα ημερολογιακό έτος πια και αποτυπώνει τη σημαντική δουλειά που έχει γίνει τον τελευταίο 1,5 χρόνο τόσο σε επίπεδο μείωσης των εξόδων όσο και στην σταθερή στόχευση σε αγορές και δραστηριότητες στις οποίες η εταιρεία διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες, αναμένουμε η πορεία αυτή να συνεχισθεί’’.

H CPI προσφέρει προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες στις επιχειρήσεις με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ροής εργασιών. Οι λύσεις που διαθέτει, απευθύνονται στις αγορές της Εκτύπωσης και Ψηφιοποίησης, της Εποπτείας και Ασφάλειας, της Λιανικής και Τιμολόγησης (Φορολογικοί μηχανισμοί, e-invoicing, Point Of Sale) και της Εκπαίδευσης (Interactive Boards, Projectors). Παράλληλα, η CPI προσφέρει υπηρεσίες outsourcing όπως Διαχείριση Εκτυπώσεων και Ψηφιοποίηση Εγγράφων, έχοντας πολύ μεγάλο αριθμό συμβολαίων, καθώς και Υπηρεσίες Υποστήριξης σε μεγάλους Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισμούς παρέχοντας υπηρεσίες βάσει SLA (Service Level Agreement) ή υλοποιώντας projects.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC