Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014

Η ΒΙΟΚΥΤ επιλέγει λύσεις Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης της Retail@Link

Η BIOKYT, μία από τις πιο πρωτοπόρες & παλαιότερες ελληνικές επιχειρήσεις στον τομέα του σχεδιασμού και της παραγωγής χαρτοκιβωτίων, αντικαθιστά τα χάρτινα τιμολόγια με ηλεκτρονικά με τις αξιόπιστες λύσεις της Retail@Link.Η ΒΙΟΚΥΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε, επέλεξε τη λύση Τοπικής Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης της Retail@Link (μέλος του ομίλου Entersoft), R@L BizDoc Enterprise Edition (R@L BizDocEE), για την ασφαλή φύλαξη, αρχειοθέτηση & αναζήτηση εξερχόμενων παραστατικών της. Επιπλέον, αναγνωρίζοντας τα οφέλη ασφάλειας, χρόνου & κόστους της ηλεκτρονικής διακίνησης παραστατικών, προχωρά και στην ηλεκτρονική αποστολή των τιμολογίων προς στους πελάτες της, με την Cloud Υπηρεσία R@L e-invoicing Paperless της Retail@Link.

Για τη ΒΙΟΚΥΤ η κατάργηση του χαρτιού στις διαδικασίες τιμολόγησης/αρχειοθέτησης συνεπάγεται:

-Άμεση μείωση του κόστους ανά παραστατικό, της τάξης του -35%.
-Αναμενόμενη απόσβεση της επένδυσης σε 2,5 μήνες & διαρκώς αυξανόμενο οικονομικό όφελος για κάθε έτος χρήσης.
-Ασφάλεια & ταχύτητα στις συναλλαγές με εξασφαλισμένη κάλυψη των νομοθετικών απαιτήσεων σήμερα & στο μέλλον.
-Ετοιμότητα για την άμεση επέκταση της λύσης και στα Δελτία Αποστολής, με την κατάργηση της φορολογικής υποχρέωσης φύλαξής τους στο πλαίσιο του νέου Κ.Φ.Α.Σ.
-Ενίσχυση της περιβαλλοντικής πολιτικής της εταιρείας η οποία παραμένει αναπόσπαστο μέρος του οράματος της ΒΙΟΚΥΤ από το έτος ίδρυσής της το 1973.

Όπως δηλώνει ο κος. Καββαδάς, Οικονομικός Διευθυντής στη ΒΙΟΚΥΤ “ Η ΒΙΟΚΥΤ, αναπτύσσεται και εξελίσσεται διαχρονικά, χάριν στην προοδευτική πολιτική της και την υιοθέτηση έξυπνων τεχνολογιών όπως η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση της Retail@Link. Η μετάβαση στο ηλεκτρονικό τιμολόγιο, μας επιτρέπει να είμαστε ακόμα πιο ανταγωνιστικοί καθώς γνωρίζουμε ήδη την εξοικονόμηση που θα μας προσφέρει η λύση που επιλέξαμε "

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC