Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014

Στη Pharmathen λύση e-ordering της Data Communication

Η Data Communication ολοκλήρωσε επιτυχώς την εγκατάσταση της λύσης Pharma CRM Accelerator/e-ordering στην Pharmathen.


Η λύση είναι βασισμένη στη διεθνή πλατφόρμα Microsoft Dynamics CRM και συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διοίκηση των δραστηριοτήτων πωλήσεων και μάρκετιγκ της εταιρίας, καθώς οργανώνει το σύνολο των καθημερινών εργασιών του δυναμικού πωλήσεων, προσφέρει πλήρη αυτοματοποίηση δράσεων της εταιρίας, ενώ ταυτόχρονα είναι στενά συνδεδεμένη και διαλειτουργική με τα υφιστάμενα back-office συστήματα πληροφορικής.

Η Pharmathen ιδρύθηκε το 1969, και είναι σήμερα μία αμιγώς ελληνική φαρμακευτική εταιρεία με διεθνή δραστηριοποίηση. Με αιχμή της επιχειρησιακής της λειτουργίας την επιστημονικότητα, η Pharmathen κατέχει ένα διευρυμένο portfolio προϊόντων που διατίθενται παγκόσμια και περιλαμβάνει πρωτότυπα και γενόσημα φάρμακα καθώς και φαρμακευτικά και παραφαρμακευτικά προϊόντα. Με τρία υπερσύγχρονα ερευνητικά εργαστήρια και δύο βιομηχανικές μονάδες, η Pharmathen καλύπτει στη δραστηριοποίησή της όλο το φάσμα, από την ανάπτυξη, έως την διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων σε περισσότερες από 85 χώρες παγκοσμίως.

Η επιλογή της λύσης Pharma CRM Accelerator/e-ordering βασίστηκε στην ανάγκη της επιχείρησης για διαχείριση των πωλήσεων φαρμακείων και λοιπών σημείων πώλησης, διαχείριση φορητής παραγγελιοληψίας, κατάρτιση του στρατηγικού σχεδιασμού του εκάστοτε κύκλου πώλησης βάσει λεπτομερειακής χαρτογράφησης της αγοράς, χρονοδρομολόγηση και ευθυγράμμιση των δράσεων με βάση το σχεδιασμό του μάρκετινγκ και των εκάστοτε προωθητικών ενεργειών. Επίσης, για την on-line διασύνδεση και επικοινωνία των δεδομένων με ετερογενή back-office συστήματα, εγκαταστάθηκε η διεθνώς πιστοποιημένη λύση SCRIBE Insight.

Με τη λύση Pharma CRM Accelerator της Data Communication, η Pharmathen έχει ήδη επιτύχει αποτελεσματικότερη στόχευση της αγοράς και τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων της, ταχύτητα και αποφυγή σφαλμάτων καθώς όλη η διαδικασία πώλησης είναι πλέον αυτοματοποιημένη, αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της φορητότητας αλλά και της χρήσης διαδεδομένων τεχνολογιών analytics, μεγάλη ευελιξία περαιτέρω παραμετροποίησης και αλλαγών, υψηλού βαθμού αποδοχή από τους τελικούς χρήστες και σημαντική μείωση κόστους, καθώς η λύση δεν απαιτεί μόνιμα τέλη ενώ παράλληλα μεγιστοποιεί τις ήδη υπάρχουσες επενδύσεις και δεξιότητες στον τομέα της πληροφορικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC