Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

«Ψηφιακή Συμμαχία» για τη Γυναικεία Απασχόληση

Η ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης με όχημα τις Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών αποτελεί τον στόχο της νέας πρωτοβουλίας της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων, κυρίας Βάσως Κόλλια.


Το καινοτόμο πρόγραμμα έχει τίτλο «Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση», κατά το πρότυπο αντίστοιχης δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Grand Coalition for Digital Jobs».

Μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην ανάδειξη, αξιοποίηση και διασύνδεση της ψηφιακής τεχνολογίας με την αγορά εργασίας. Κεντρικός άξονας είναι η ανάπτυξη και υλοποίηση πολιτικών και δράσεων απασχόλησης για την ισότητα των φύλων βασιζόμενων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ),στο πλαίσιο μιας πολύπλευρης συνεργασίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Οι σύμμαχοι της γυναικείας απασχόλησης
Για τον σκοπό αυτό, με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, 15 φορείς - μέχρι στιγμής- του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα από το χώρο της απασχόλησης και της πληροφορικής έχουν «συμμαχήσει» δημιουργώντας ένα ισχυρό εταιρικό σχήμα.

Σε αυτό περιλαμβάνονται οι: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Οργανισμός Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών / Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο / Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών / Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών / Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Cisco Systems Hellas, Google,Microsoft Hellas, Oracle Hellas, ManpowerGroup Greece, Τομέας Γυναικών Μάνατζερ και Επιχειρηματιών(ΤΟΓΜΕ) / Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ). Επίσης, στο εταιρικό σχήμα συμμετέχει και η Ομάδα «Ευρώπη» (Team Europe) της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, με στόχο την υποστήριξη, την προώθηση και την διάχυση της πρωτοβουλίας αυτής.

Στην βάση ενός πρωτόκολλου συνεργασίας, με κοινό σχεδιασμό και επιτυγχάνοντας συνέργειες, οι φορείς θα προχωρήσουν στην υλοποίηση στοχευμένων δράσεων, ώστε να αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τους πόρους και την τεχνογνωσία που διαθέτουν, συμβάλλοντας έτσι στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπάρχουν στην νεανική και γυναικεία απασχόληση.

Εξάλλου, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, το σημαντικό πρόβλημα ανεργίας, που πλήττει ιδιαίτερα τους νέους και τις γυναίκες, εκδηλώνεται ταυτόχρονα με ένα έλλειμμα ψηφιακών δεξιοτήτων στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, αγγίζοντας τις 500.000 κενές θέσεις εργασίας μέχρι το 2015. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία «Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση» μπορεί να αποτελέσει «όχημα» για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας προς όφελος των γυναικών, της επιχειρηματικότητας και της ψηφιακής οικονομίας.Πηγή: BHMA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC