Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013

Συμφωνία – πλαίσιο για τη Siemens και την Pfizer στον τομέα των συνοδών διαγνωστικών

Η Siemens Healthcare Diagnostics Inc. ανακοινώνει την επίτευξη συμφωνίας-πλαισίου με την Pfizer Inc., η οποία αφορά το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική εκμετάλλευση διαγνωστικών εξετάσεων για θεραπευτικά προϊόντα σε όλο το εύρος του χαρτοφυλακίου της Pfizer.


Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Siemens θα είναι ένας από τους συνεργάτες της Pfizer για την ανάπτυξη και την παροχή in vitro διαγνωστικών εξετάσεων για χρήση σε κλινικές μελέτες. Επίσης, είναι πιθανή η παγκόσμια εμπορική εκμετάλλευση αυτών των εξετάσεων, σε συνδυασμό με τα προϊόντα της Pfizer, στο μέλλον.

Η συνεργασία αυτή θα αξιοποιήσει την παγκόσμια ηγετική θέση της Siemens στην παροχή κλινικών διαγνωστικών λύσεων για νοσοκομεία και εργαστήρια αναφοράς, καθώς και για εξειδικευμένα εργαστήρια στους χώρους φροντίδας (όπως κλινικές και ιατρεία), συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του κλάδου των διαγνωστικών εξετάσεων.

«Τα συνοδά διαγνωστικά αποτελούν σημαντικό μοχλό προόδου στον τομέα των στοχευμένων θεραπειών για τους ασθενείς», δήλωσε ο John Hubbard, Senior Vice President and Worldwide Head of Development Operations στην Pfizer. «Η συμφωνία με τη Siemens Healthcare Diagnostics αποτελεί ένα ακόμα παράδειγμα της δέσμευσης της Pfizer να αναπτύσσει νέα φάρμακα ακριβείας για την κάλυψη κλινικών αναγκών, οι οποίες δεν έχουν αντιμετωπιστεί μέχρι σήμερα», συμπλήρωσε.

Οι εξετάσεις με συνοδά διαγνωστικά αποτελούν κλινικές εξετάσεις που συνδέονται με ένα συγκεκριμένο φάρμακο ή θεραπεία. Στόχος τους είναι να βοηθήσουν τους γιατρούς να λάβουν αποφάσεις για τους ασθενείς τους οι οποίες θα είναι καλύτερα προσαρμοσμένες στις ειδικές ανάγκες του κάθε ασθενή, έχοντας περισσότερες πληροφορίες στη διάθεσή τους. Κατά τη διαδικασία ανάπτυξης των φαρμάκων, τα συνοδά διαγνωστικά μπορούν να βοηθήσουν τις φαρμακευτικές εταιρείες να βελτιώσουν την παρακολούθηση της θεραπείας και την επιλογή των ασθενών, να εντοπίσουν τις πιο ενδεδειγμένες θεραπείες για τους ασθενείς, καθώς και να αναπτύξουν το κατάλληλο πρωτόκολλο ώστε να συμβάλουν στη μεγιστοποίηση των ωφελειών της θεραπείας για τους ασθενείς.

«Η σχέση μας με την Pfizer αποτελεί ορόσημο για τη στρατηγική της εξατομικευμένης ιατρικής που έχει υιοθετήσει η Siemens», δήλωσε ο Δρ. Trevor Hawkins, Senior Vice President, Strategy & Innovations της Siemens Healthcare Diagnostics. «Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την Pfizer, ώστε να υλοποιήσουμε το στόχο της προώθησης καινοτόμων λύσεων, οι οποίες θα αλλάξουν τον τρόπο φροντίδας των ασθενών, καθώς και να διαμορφώσουμε μαζί το μέλλον της διαγνωστικής ιατρικής», συμπλήρωσε.

Βάσει της συμφωνίας-πλαίσιο, το Κλινικό Εργαστήριο της Siemens (Siemens Clinical Laboratory – SCL), ένα πρωτοποριακό εργαστήριο δοκιμών που εστιάζει στην προώθηση της εξειδικευμένης ιατρικής, θα αναπτύξει τα συνοδά διαγνωστικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC