Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013

Η Οracle μελετά τη συνεργασία

Νέα έρευνα της Oracle αποκαλύπτει ότι πάνω από τα δύο τρία των στελεχών Marketing & IT αναφέρουν ότι είναι «πιο αποτελεσματικοί» χάρη στη συνεργασία, όμως λιγότεροι από το ένα τρίτο δηλώνουν ότι συνεργάζονται «συχνά»Στα επιχειρηματικά πλεονεκτήματα περιλαμβάνονται τα πιο ισχυρά μηνύματα marketing, η ταχύτερη διάθεση στην αγορά, η καλύτερη υιοθέτηση των προϊόντων και η μείωση του κόστους των έργων

Στην προσπάθεια να καλυφθούν οι ανάγκες στο σημερινό ψηφιακό κόσμο στον οποίο κυριαρχούν οι φορητές συσκευές και η κοινωνική δικτύωση και ο οποίος διαρκώς εξελίσσεται, τα στελέχη των τμημάτων marketing και τεχνολογίας ανακαλύπτουν ότι η συνεργασία μεταξύ ανθρώπων, διαδικασιών και τεχνολογιών οδηγεί σε καλύτερα επιχειρηματικά αποτελέσματα. Για να καταδειχτεί ο τρόπος με τον οποίο οι οργανισμοί ενστερνίζονται τις τεχνολογίες συνεργασίας, η Oracle σε συνεργασία με τη Leader Networks και τη Social Media Today, παρουσίασε τα αποτελέσματα μιας έρευνας που αποκαλύπτει τις ευκαιρίες και τα εμπόδια που παρουσιάζονται στα ανώτερα στελέχη των τμημάτων marketing και τεχνολογίας στην προσπάθεια για πιο αποτελεσματική συνεργασία και επίτευξη πραγματικής επιχειρηματικής αξίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας τονίζουν τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται οι ομάδες marketing και τεχνολογίας όταν εργάζονται απομονωμένα, και την επιχειρηματική αξία που έχει για μια εταιρεία η αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η Oracle ανακοίνωσε τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Leader Networks και τη Social Media Today, με τίτλο "Socially Driven Collaboration". Η μελέτη εξερευνά τις επιπτώσεις που έχει το σημερινό διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο στον ψηφιακό κόσμο στον οποίο κυριαρχούν οι φορητές συσκευές και η κοινωνική δικτύωση, καθώς και το πώς επιβάλλει αλλαγές σε όλη την επιχείρηση, ειδικότερα στους τομείς του marketing και της τεχνολογίας.

Σε αυτήν την παγκόσμια έρευνα συμμετείχαν περισσότερα από 900 στελέχη marketing και τεχνολογίας και εξετάστηκε το επίπεδο συνεργασίας που επικρατεί στους οργανισμούς σήμερα, καθώς και τα εμπόδια που συναντά η προσπάθεια για επιτυχία στον τομέα της επιχειρηματικής δραστηριοποίησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η έρευνα εντόπισε ότι παρά το γεγονός ότι τα τμήματα marketing και IT αναφέρουν σημαντικά επιχειρηματικά οφέλη από τη συνεργασία μεταξύ των τμημάτων, υπάρχει ακόμα περιθώριο βελτίωσης.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι οργανισμοί marketing πρωτοπορούν στις προσπάθειες συνεργασίας και, στην πλειοψηφία τους, οι συμμετέχοντες θεωρούν την εταιρική κουλτούρα ως το κύριο εμπόδιο για τη συνεργασία.

Για την Oracle, μια εταιρεία που αξιοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι αυτή που έχει ενσωματώσει τις δυνατότητες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην υποδομή των καθημερινών λειτουργιών της, από το marketing και τις πωλήσεις, την εξυπηρέτηση πελατών και την έρευνα, μέχρι την επικοινωνία και τη συνεργασία των εργαζόμενων.

Κύρια αποτελέσματα
Οι ρόλοι στους τομείς του marketing και της τεχνολογίας αλλάζουν: Τόσο τα στελέχη marketing όσο και τα στελέχη IT αναφέρουν ότι βλέπουν τους ρόλους τους να εξελίσσονται λόγω της εντονότερης έμφασης στην επιχειρηματική δραστηριοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και οι δύο ομάδες δηλώνουν ότι τώρα έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά. Αναγνωρίζουν, επίσης, την ανάγκη απόκτησης νέων δεξιοτήτων και πρόσληψης προσωπικού με νέα σύνολα δεξιοτήτων για να ανταποκριθούν στις ανάγκες που έχει το σημερινό διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο στον ψηφιακό κόσμο στον οποίο κυριαρχούν οι φορητές συσκευές και η κοινωνική δικτύωση.

Τα στελέχη marketing ηγούνται των προσπαθειών τόνωσης της συνεργασίας: Οι συμμετέχοντες από τα τμήματα marketing αναφέρουν υψηλότερο επίπεδο συνεργασίας σε σχέση με τους συναδέλφους τους από τα τμήματα IT/τεχνολογίας.

Το σημερινό επίπεδο συνεργασίας αφήνει περιθώριο ανάπτυξης: Μόνο το 36% των συμμετεχόντων από τμήματα marketing και το 26% των συμμετεχόντων από τμήματα IT/τεχνολογίας αναφέρουν ότι υπάρχει συνεργασία μεταξύ τους «συχνά» σε διάφορα έργα. Λίγο περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες από τμήματα marketing και από τμήματα IT/τεχνολογίας αξιολογούν τη συνεργασία τους ως «επαρκή». Σε ποσοστό 16% οι συμμετέχοντες από τμήματα IT/τεχνολογίας ανέφεραν ότι η συνεργασία με το marketing είναι «ανύπαρκτη».

Παρά τις προκλήσεις, η συνεργασία είναι καλύτερη από ποτέ: Πολύ λίγοι από τους συμμετέχοντες ανέφεραν ότι συνεργάζονται λιγότερο από ό,τι ένα χρόνο πριν. Επιπλέον, το 41% των συμμετεχόντων από τμήματα marketing και το 38% των συμμετεχόντων από τμήματα IT/τεχνολογίας δηλώνουν ότι υπάρχει βελτιωμένη συνεργασία σε σχέση με ένα χρόνο πριν.

Η συνεργασία φέρνει αξία για την επιχείρηση: Πάνω από τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων από τα τμήματα marketing και IT/τεχνολογίας δήλωσαν ότι είναι «πιο αποδοτικοί» σε επαγγελματικό επίπεδο χάρη στην αυξημένη συνεργασία. Στα πλεονεκτήματα που αναφέρθηκαν περιλαμβάνονται τα πιο ισχυρά και ελκυστικά μηνύματα marketing, η ταχύτερη διάθεση στην αγορά, η καλύτερη υιοθέτηση των προϊόντων, η μείωση του κόστους των έργων και τα λιγότερα ελαττώματα σε προϊόντα και υπηρεσίες.

Σχετικές δηλώσεις
Η Meg Bear, Group Vice President, Oracle Social Cloud, δήλωσε: «Η συνεργασία σε κάθε επίπεδο ενός οργανισμού αποτελεί βασικό βήμα στη διαδικασία που ακολουθεί μια επιχείρηση για να αξιοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μπορεί να έχει σημαντικά αποτελέσματα και αξία για τα τμήματα marketing και IT. Τα αποτελέσματα της έρευνας υποδηλώνουν ότι εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και ότι οι οργανισμοί έχουν επίγνωση της επιτακτικής ανάγκης για συνεργασία. Στην Oracle, είναι δέσμευσή μας να βοηθάμε τους πελάτες μας να ενσωματώνουν τις δυνατότητες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην υποδομή των καθημερινών λειτουργιών τους, ώστε να βελτιώσουν τη συνεργασία, να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών τους και να εξασφαλίσουν πραγματική αξία για την επιχείρηση.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC