Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013

Σε τροχιά το πρώτο εθνικό cluster διαστημικής τεχνολογίας

Το si-Cluster – o Ελληνικός Συνεργατικός Σχηματισμός Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών– βρίσκεται σε τροχιά απογείωσης με την έναρξη των εργασιών των συνεργατικών δράσεων των μελών του στο πλαίσιο του προγράμματος της ΓΓΕΤ «Δημιουργία Καινοτομικών Συστάδων Επιχειρήσεων - Ένα Ελληνικό Προϊόν, Μία Αγορά: Ο Πλανήτης».Ώριμες εταιρείες και startups, πανεπιστημιακά εργαστήρια και ερευνητικά ινστιτούτα, βασισμένα στην υψηλή ποιότητα και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού τους και την ευρεία προϊοντική βάση τους, ενώνουν τις δυνάμεις τους, σε μια κοινή προσπάθεια προώθησης της ελληνικής τεχνολογίας διαστήματος και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της χώρας στον τομέα διεθνώς.

Το Corallia Clusters Initiative και η Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ) έχουν διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην έναρξη και την ανάπτυξη ενός cluster παγκόσμιας εμβέλειας στον τομέα των διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών, το οποίο ήδη διαθέτει το πιστοποιητικό αριστείας Bronze Label του European Secretary for Cluster Analysis.

Τα μέλη του si-Cluster με περισσότερα από 1.000 στελέχη υψηλής εξειδίκευσης και κατάρτισης και με έντονη γεωγραφική εστίαση στις περιφέρειες Αττικής και Δυτικής Ελλάδας, έχουν ήδη αναπτύξει κοινά κανάλια πωλήσεων και προμηθειών και χρησιμοποιούν κοινές υποδομές και υπηρεσίες, επιτυγχάνοντας σημαντικές οικονομίες κλίμακας.

Από το 2005, τα περισσότερα μέλη του si-Cluster συμμετέχουν σε έργα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Πλαισίου, συλλογικά, αλλά και ανεξάρτητα, έχοντας συσσωρεύσει σημαντική τεχνογνωσία και υψηλή εξειδίκευση σε διαστημικές επικοινωνίες, τηλε-αισθητήρες, νέα υλικά και εφαρμογές σχετικές με θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Ελλάδα όπως:

-παρακολούθηση του περιβάλλοντος,
-προστασία πολιτών σε καταστάσεις ανάγκης,
-εφαρμογές GIS,
-ασφάλεια συνόρων και ακτών,
-έξυπνα ηλεκτρικά συστήματα,
-έξυπνα και ασφαλή μεταφορικά συστήματα (θαλάσσιες, εναέριες, οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές).

Οι εδραιωμένες συνεργασίες έχουν ευνοήσει το σχηματισμό αξιοσημείωτων αλυσίδων αξίας. Αναμένεται ότι τα τρία συνεργατικά έργα αιχμής και ένα σύνολο 13 επιχειρηματικών σχεδίων που θα υλοποιηθούν στο επόμενο διάστημα θα ισχυροποιήσουν ακόμα περισσότερο και αποφασιστικά τους εμπορικούς και άλλους δεσμούς ανάμεσα στα μέλη του si-Cluster καθώς επίσης με νέους προμηθευτές και πελάτες, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών δεικτών των επιχειρήσεων καθώς και των δεικτών καινοτομίας (πατέντες, πιστοποιήσεις ποιότητας, κ.λπ).

ΠΗΓΗ: in.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC