Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013

Τα OK Anytime Markets,επιλέγουν λύσεις Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης της Retail@Link

Τα OK Anytime Markets, επιλέγουν τις εστιασμένες & ευέλικτες λύσεις Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης της Retail@Link, κορυφαίο πάροχο λύσεων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης & Αρχειοθέτησης, με μεγάλη εμπειρία στον κλάδο του Λιανεμπορίου & των F.M.C.G.Στόχος του έργου είναι αρχικά, η συνολική αποϋλοποίηση της διαδικασίας αρχειοθέτησης εξερχομένων παραστατικών με σκοπό τη σταδιακή αποδέσμευση από το χαρτί, με την τοπική λύση αρχειοθέτησης R@L BizDoc Enterprise Edition της Retail@Link. Επιπλέον, η αλυσίδα θα προχωρήσει και στην ηλεκτρονική αποστολή των παραστατικών ενδοδιακίνησης, καθώς και στην αυτοματοποίηση της καταχώρησης των εισερχομένων παραστατικών από τους προμηθευτές της, στα πληροφοριακά της συστήματα.

Η OK Markets, επέλεξε τις ολοκληρωμένες λύσεις της Retail@Link (μέλος του ομίλου Entersoft), που προσφέρουν απάντηση στις ανάγκες της εφοδιαστικής αλυσίδας, μέσα από τη 10-ετή εξαιρετική υποστήριξη του κλάδου, με άμεσα & κυρίως μετρήσιμα αποτελέσματα κέρδους.

Για τα ΟΚ Markets η επένδυση σε λύσεις ψηφιοποίησης & αυτοματοποίησης όπως είναι η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση/Αρχειοθέτηση της Retail@Link, προσφέρει:

• Μείωση του κόστους τιμολόγησης & αρχειοθέτησης η οποία υπολογίζεται ότι θα αγγίξει το -51%,
• Επιτάχυνση των διαδικασιών τιμολόγησης και ενίσχυση της οργάνωσης και της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας συνολικά,
• Ευκολότερη αναζήτηση και ανάσυρση των ηλεκτρονικά αρχειοθετημένων παραστατικών,
• Μειωμένο χρόνο καταχώρησης των δεδομένων των παραστατικών με μηδενικά λάθη,
• Απόλυτο έλεγχο και ορατότητα της διαδικασίας, σύννομα & με απόλυτη ασφάλεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC