Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013

Συνεργασία της Lavisoft με την ΠΙΜ Εργασιακή

Οι εταιρίες Lavisoft και ΠΙΜ Εργασιακή Α. Δεσπότης και ΣΙΑ Ο.Ε. ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους με στόχο την ανάπτυξη λύσεων και υπηρεσιών διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης ή οργανισμού.
Οι ριζικές μεταρρυθμίσεις που έχουν επέλθει, ως αποτέλεσμα της κρίσης, τόσο στα εργασιακά όσο και στα ασφαλιστικά θέματα, αλλά και οι σημαντικές δυσκολίες εφαρμογής της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, καθιστούν αναγκαία την ανάπτυξη νέων τεχνολογικών εργαλείων για την καλύτερη διαχείριση της παραγωγικότητας των εργαζομένων. Είναι σημαντικό για κάθε επιχείρηση με σύγχρονα εργαλεία να μπορεί να καθορίσει, αλλά και να τεκμηριώσει την αποδοτικότητα κάθε εργαζομένου, η οποία συντελεί και στη δίκαιη ανταμοιβή της εργασίας του.

Στο πλαίσιο αυτής της ανάγκης, η Lavisoft, με μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό και την εφαρμογή HR συστημάτων, και η ΠΙΜ Εργασιακή με τεχνογνωσία στα εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα, προχώρησαν στην από κοινού ανάπτυξη ενός νέου εργαλείου με την ονομασία «Labor Master».

Το λογισμικό Labor Master παρουσιάζει την παραγωγική δραστηριότητα του εργαζομένου σε κάθε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, συμβάλλοντας σημαντικά στον καλύτερο έλεγχό της, αλλά και στην πιο δίκαιη και αμερόληπτη κρίση του υπεύθυνου της επιχείρησης ως προς το ανθρώπινο δυναμικό της.

Το Labor Master ενισχύει την οικογένεια εφαρμογών του συστήματος HR Master της Lavisoft, που έχει στόχο την πλήρη κάλυψη της Διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού μιας επιχείρησης ή οργανισμού στο σύνολο των δραστηριοτήτων της και περιλαμβάνει τις εφαρμογές Μισθοδοσίας (Payroll Master), Παρουσιών (Time Master), Διαχείρισης Προσωπικού (Personnel Master), Ελέγχου Προσβάσεων (Access Master), Διαχείρισης Βαρδιών Προσωπικού (Roster Master) κ.ά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC