Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013

Στην ψηφιακή εποχή Ταμεία και συντάξεις

Οριστικό τέλος στην πολύχρονη καθυστέρηση της απονομής της σύνταξης αλλά και στην πολυδαίδαλη γραφειοκρατική διαδικασία ενημέρωσης των ασφαλισμένων για τα δικαιώματά τους θέτει το υπουργείο Εργασίας με την πλήρη εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος «Ατλας».


Ουσιαστικά πρόκειται για τη δημιουργία του ηλεκτρονικού ασφαλιστικού προφίλ, για το σύνολο των κατοίκων της χώρας. Αμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων, ενεργών και ανενεργών, όπως και των συνταξιούχων.

Και αφορά όλα τα ταμεία κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ βοηθήματος.
Κάθε πολίτης θα «παρακολουθείται» μέσω του αριθμού ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) για το σύνολο του ασφαλιστικού βίου του και μέσω του συστήματος «Ατλας» όλες οι σχετικές πληροφορίες (ασφάλιση, μισθοί, παροχές) θα καταχωρίζονται στον Ατομικό του Ψηφιακό Λογαριασμό Ασφάλισης.

Πρόσβαση
Ηλεκτρονική πρόσβαση στον λογαριασμό του θα έχει οποιαδήποτε στιγμή ο κάθε ασφαλισμένος, ενώ κάθε φορά που θα διεκδικεί οποιαδήποτε παροχή από το Ταμείο του θα αναζητείται η πιστοποίηση του δικαιώματος από τον ατομικό του λογαριασμό. 

«Πρόκειται για ένα τιτάνιο έργο που δικαιολογεί απολύτως τον τίτλο του» σημειώνει χαρακτηριστικά ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος υπογραμμίζει ότι το σύστημα θα είναι σε πλήρη εφαρμογή εντός του 2015, όταν θα έχουν ενταχθεί στους λογαριασμούς όλες οι χειρόγραφες ασφαλιστικές καταστάσεις.Ηδη το 15% του έργου έχει υλοποιηθεί, ενώ τα στοιχεία των ασφαλισμένων από το 2001 και εντεύθεν μπορούν εύκολα να ενταχθούν, καθώς είναι σε ψηφιακή μορφή.

Ωστόσο το επόμενο χρονικό διάστημα θα πρέπει να ψηφιοποιηθούν 110 εκατομμύρια καταστάσεις ασφάλισης και αποδεικτικά πληρωμής από 17 ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία αντιπροσωπεύουν συνολικά 18 δισεκατομμύρια ημέρες ασφάλισης!«Ψυχή» αυτού του έργου είναι ο κ. Χρήστος Χάλαρης, διευθύνων σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

«Με την πλήρη εφαρμογή του συστήματος ο πολίτης αποκτά πρόσβαση σε αξιόπιστες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ενώ τα Ταμεία εξοικονομούν πόρους και προσωπικό που θα στραφεί στην καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής» σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Χάλαρης.Σύμφωνα με τα ενημερωτικά στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, το «Ατλας» είναι το σύγχρονο ολοκληρωμένο σύστημα-ομπρέλα της κοινωνικής ασφάλισης το οποίο συγκεντρώνει από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία την πληροφορία της ασφαλιστικής ιστορίας και ικανότητας.

Η πληροφορία ομαδοποιείται ανά ασφαλισμένο, δημιουργώντας έτσι τον Ατομικό Ψηφιακό Λογαριασμό Ασφάλισης, μια μορφή ασφαλιστικού «βιογραφικού».Ως το τέλος του 2013 καταργούνται οι χειρόγραφες καταστάσεις (στα Ταμεία που ακόμη υπάρχουν - ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ, ΤΑΥΤΕΚΟ)  και κάθε ημέρα ασφάλισης ενός εκάστου ασφαλισμένου θα καταχωρίζεται ψηφιακά.Στον ίδιο λογαριασμό θα καταχωριστεί και η ήδη ψηφιοποιημένη ασφαλιστική ιστορία (προηγούμενα έτη ασφάλισης).Πρόκειται συνολικά για περίπου 18 δισεκατομμύρια ημέρες ασφάλισης, οι οποίες καλύπτουν αναλυτικά την περίοδο από τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Για μια μεγάλη ομάδα μισθωτών περιλαμβάνει και την περίοδο από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 ως το τέλος της δεκαετίας του 1980.

Ψηφιοποίηση
Εκτός από τα ήδη ψηφιοποιημένα στοιχεία ασφαλιστικής ιστορίας, το «Ατλας» θα καταγράψει επίσης και τις ημέρες ασφάλισης προηγούμενων ετών που υπάρχουν μόνο σε χειρόγραφες καταστάσεις. Εκτιμάται ότι υπάρχουν πάνω από 110 εκατομμύρια καταστάσεων ασφάλισης, αποδεικτικών πληρωμής και άλλων σχετικών έγγράφων.

Σε έναν δεύτερο άξονα ανάπτυξης, το «Ατλας» θα περιλάβει και όλα τα έμμεσα μέλη κάθε ασφαλισμένου, δημιουργώντας για πρώτη φορά ένα πλήρες εθνικό μητρώο ασφαλισμένων και δικαιούχων παροχών περίθαλψης. Ηδη μάλιστα 3,5 εκατομμύρια έμμεσα μέλη έχουν εντοπιστεί.Τέλος το «Ατλας» περιλαμβάνει μια σειρά από ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα επιτρέπουν στον κάθε ασφαλισμένο να βλέπει από τον υπολογιστή του όλο το ιστορικό ασφάλισής του και να υπολογίζει προσεγγιστικά τη σύνταξη που δικαιούται.

Ανάπτυξη σε τέσσερις φάσεις

Η ανάπτυξη του «Ατλας» θα γίνει σε τέσσερις  χρονικές περιόδους:

1. Σεπτέμβριος 2013 - Δεκέμβριος 2013: Δημιουργία μητρώου ασφαλισμένων με κατάλληλο εμπλουτισμό του μητρώου ΑΜΚΑ - ΕΜΑΕΣ. Εναρξη ψηφιακής καταχώρισης της ασφάλισης για όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Καταχώριση του δικαιώματος σε περίθαλψη.

2. Ιανουάριος 2014 - Ιούνιος 2014: Δημιουργία ατομικού ψηφιακού λογαριασμού ασφάλισης. Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής υπηρεσίας πρόσβασης στον ατομικό ψηφιακό λογαριασμό ασφάλισης για τους ασφαλισμένους.

3. Ιούλιος 2014 - Δεκέμβριος 2014: Πλήρης ενημέρωση των ατομικών ψηφιακών λογαριασμών ασφάλισης με την ήδη ψηφιοποιημένη ασφαλιστική ιστορία (18 δισεκατομμύρια ημέρες ασφάλισης). Εναρξη έργου ψηφιοποίησης χειρόγραφων καταστάσεων ασφαλιστικής ιστορίας. Απλοποίηση διαδικασίας απονομών συντάξεων. Ανάπτυξη εργαλείου υπολογισμού συντάξεων.

4. Ιανουάριος 2015 - Δεκέμβριος 2015: Ψηφιοποίηση χειρόγραφων καταστάσεων ασφαλιστικής ιστορίας.

Τέλος στην οδύσσεια της σύνταξης από δύο ΤαμείαΣημαντικά οφέλη για τους πολίτες αλλά και για τους ασφαλιστικούς φορείς από την εφαρμογή του νέου συστήματοςΜε την πλήρη λειτουργία του συστήματος «Ατλας» στο τρίτο τρίμηνο του 2015 Πολιτεία και πολίτες αποκτούν - για πρώτη φορά - πλήρη εικόνα του ασφαλιστικού συστήματος.

Επέρχεται ριζική αναδιοργάνωση, καθώς ο κάθε ασφαλισμένος τίθεται για πρώτη φορά στο επίκεντρο και αποτελεί μονάδα αναφοράς για το ασφαλιστικό σύστημα (σε αντιδιαστολή με το ασφαλιστικό ταμείο που αποτελούσε τη μονάδα αναφοράς ως σήμερα).Αποτέλεσμα αυτού είναι ο πολίτης να αποκτά άμεση πρόσβαση σε μια σειρά από αξιόπιστες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που εκμηδενίζουν τον χρόνο εξυπηρέτησής του. Και τα Ταμεία να εξοικονομούν σημαντικούς πόρους και προσωπικό.

Τα πέντε κυριότερα οφέλη του «Ατλας» κωδικοποιούνται ως εξής:

1. Δημιουργείται πλήρες, επίκαιρο και έγκυρο μητρώο άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων. Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης στις 31.12.2013 θα απεικονίζεται με ακρίβεια ο αριθμός των ασφαλισμένων (ενεργών, ανενεργών και συνταξιούχων), καθώς και ο αριθμός των έμμεσων μελών.

2. Ο πολίτης αποκτά πρόσβαση από τον υπολογιστή του στην «ασφαλιστική του ιστορία», ανεξάρτητα αν αυτή αφορά ένα ή περισσότερα Ταμεία (διαδοχική ασφάλιση). Επίσης θα μπορεί να εκτιμήσει το ύψος της σύνταξης που δικαιούται, καθώς και οποιαδήποτε άλλη παροχή.

3. Σταδιακά από το δεύτερο εξάμηνο του 2014, καθώς θα συγκεντρώνονται και θα ψηφιοποιούνται τα απαραίτητα στοιχεία, ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός ασφαλισμένων θα βρίσκει μέσα στο «Ατλας» το σύνολο του ασφαλιστικού βίου του. Για τους ασφαλισμένους αυτούς εξαλείφεται οποιαδήποτε καθυστέρηση στην απονομή της σύνταξης ακόμη και στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, καθώς θα υπάρχουν συγκεντρωτικά όλα τα στοιχεία του ασφαλιστικού βίου τους.

4. Συγκεντρώνεται ηλεκτρονικά σε ένα σημείο η πληροφορία για την ασφαλιστική ικανότητα (δικαίωμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης) των κατοίκων της χώρας και δημιουργείται ένα εθνικό μητρώο άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων με τα δικαιώματά τους, σε παροχή περίθαλψης. Καταργείται έτσι η ανάγκη ετήσιας θεώρησης των ασφαλιστικών βιβλιαρίων για τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών και αποφεύγονται η ταλαιπωρία και οι ουρές ασφαλισμένων στα γκισέ των Ταμείων.

5. Εξοικονομείται σημαντικό διοικητικό και οικονομικό κόστος που σήμερα τα Ταμεία δαπανούν για τον έλεγχο των ενσήμων αλλά και για τη θεώρηση των ασφαλιστικών βιβλιαρίων. Ολα αυτά θα γίνονται με μηδενικό κόστος. Ταυτοχρόνως η ανάπτυξη του «Ατλας» δεν θα επιβαρύνει τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά θα αξιοποιηθούν πόροι του ΕΣΠΑ και θα χρησιμοποιηθεί η «ηλεκτρονική» εμπειρία του προσωπικού της ΗΔΙΚΑ.ΠΗΓΗ: iekemtee.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC