Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Η ταχύτητα της ευρυζωνικής σύνδεσης επηρεάζει το εισόδημα των νοικοκυριών

Η Ericsson ανακοίνωε τα αποτελέσματα μιας μελέτης, που πραγματοποίησε από κοινού με την εταιρεία Arthur D. Little και το Chalmers University of Technology, σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις της ταχύτητας ευρυζωνικής πρόσβασης για τα νοικοκυριά.
Λαμβάνοντας χώρα στο μικροοικονομικό επίπεδο του νοικοκυριού, η μελέτη αποκαλύπτει το όριο της ελάχιστης αναβάθμισης ταχύτητας που απαιτείται προκειμένου να προκύψει μια στατιστικά σημαντική μεταβολή στο εισόδημα των νοικοκυριών. Το όριο αυτό είναι διαφορετικό για τις χώρες του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) και τις μεγάλες αναπτυσσόμενες χώρες (Βραζιλία, Ινδία και Κίνα).

Τα απόλυτα επίπεδα απόδοσης* εμφανίστηκαν υψηλότερα στις οικονομίες του ΟΟΣΑ, κάτι που καταδεικνύει ότι τα οφέλη από την αύξηση ταχύτητας είναι περισσότερα αν η ευρυζωνική σύνδεση εξασφαλίζει την πρόσβαση σε πιο προηγμένες υπηρεσίες.

Σημαντικότερα ευρήματα, μετά τον έλεγχο των παραγόντων που είναι γνωστό ότι επηρεάζουν το εισόδημα (ηλικία, φύλο, εκπαίδευση, μέγεθος των νοικοκυριών, δεξιότητες και είδος απασχόλησης):

Η μέση αύξηση του εισοδήματος του νοικοκυριού, για μια αναβάθμιση ταχύτητας από τα 4 στα 8 mbps, ανέρχεται στα 120 δολάρια το μήνα στις χώρες του ΟΟΣΑ
Τα νοικοκυριά στις μεγάλες αναπτυσσόμενες χώρες επωφελούνται περισσότερο αναβαθμίζοντας την ταχύτητα από τα 0,5 στα 4 mbps, που σημαίνει μέση αύξηση 46 δολαρίων το μήνα

Ο Sebastian Tolstoy, Αντιπρόεδρος του τμήματος Radio Business development and Strategy της Ericsson, δήλωσε: «Τα αποτελέσματα συμφωνούν με προηγούμενη μελέτη μας, η οποία υπολόγισε τις συνέπειες της αύξησης της ευρυζωνικής ταχύτητας στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 33 χωρών, καθώς και μια πληθώρα άλλων μελετών που εξετάσαμε. Όλα δείχνουν ότι η ευρυζωνική πρόσβαση έχει μια θετική επίδραση στην οικονομία. Γνωρίζουμε ότι η ταχύτητα μετράει και ότι η αναβάθμιση της ευρυζωνικής ταχύτητας έχει θετικό αντίκτυπο. Τώρα αναδεικνύουμε και ποσοτικά αυτή τη σχέση, χρησιμοποιώντας μεγάλα δείγματα δεδομένων από τις οικονομίες του ΟΟΣΑ και των μεγάλων αναπτυσσόμενων χωρών, ακόμη και σε επίπεδο νοικοκυριού.»

Ο Martin Glaumann, Συνεργάτης στην Arthur D. Little, είπε: «Τα στοιχεία που υποστηρίζουν την ευρυζωνική ταχύτητα ως κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης ολοένα και αυξάνονται. Ωστόσο σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ρυθμιστικές εξελίξεις αποτελούν τροχοπέδη για την πλήρη ανάπτυξη της δυναμικής αυτής. Οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να επανεξετάσουν τη στάση τους και να αναγνωρίσουν την υψηλής ταχύτητα ευρυζωνικής σύνδεσης ως εθνική επιτακτική ανάγκη για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η ευρυζωνική πρόσβαση παρέχει στα νοικοκυριά τα μέσα για να βελτιώσουν τις δεξιότητες και την παραγωγικότητά τους, μέσω του e-learning και επιχειρηματικών υπηρεσιών, αλλά και να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέους χώρους κατανάλωσης.»

Ο Erik Bohlin, Καθηγητής στο Chalmers University of Technology, πρόσθεσε: «Αυτή είναι μία από τις πρώτες μελέτες που ασχολούνται με τις επιπτώσεις της ευρυζωνικής ταχύτητας στο εισόδημα των νοικοκυριών. Με βάση αυστηρές επιστημονικές μεθόδους και την πληρότητα των στοιχείων, η μελέτη αποδεικνύει ότι η αύξηση της ταχύτητας σύνδεσης συνεπάγεται αύξηση του εισοδήματος, γεγονός που θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον μελλοντικό σχεδιασμό πολιτικών και στρατηγικών».

Η μελέτη αυτή στηρίχτηκε σε αρκετές βασικές πηγές, μεταξύ των οποίων και έρευνα του Ericsson Consumer Lab που πραγματοποιήθηκε το 2010, καλύπτοντας περισσότερα από 19.000 νοικοκυριά από 8 χώρες του ΟΟΣΑ (Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Σουηδία, Ιαπωνία και ΗΠΑ), καθώς και τη Βραζιλία, την Ινδία και την Κίνα.

* Όλα τα αποτελέσματα έχουν προσαρμοστεί σύμφωνα με την Ισοτιμία Αγοραστικής Δύναμης (PPP), ώστε να αντανακλούν το απόλυτο επίπεδο απόδοσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC