Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2013

Καθαρά κέρδη αυξημένα κατά 65,9% για το Πλαίσιο

Καθαρά κέρδη € 5.657 χιλ. και κέρδη ανά μετοχή 25,6 ευρωλεπτά κατέγραψε το Πλαίσιο, κάτι που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 66%.Οι πωλήσεις ήταν δταθερές πωλήσεις, βοηθούμενες από την ανάπτυξη στον τομέα "Τηλεφωνία" και τη σταθερότητα στον τομέα "Η/Υ & ψηφιακές εφαρμογές".

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα ανήλθαν στα € 23.911 χιλ., μειωμένα κατά 6,7%, λόγω αποτελεσματικής παρακολούθησης του κόστους.

Υπήρχε, γενικά, επάρκεια και επαύξηση των προβλέψεων για "πελάτες / λοιπές απαιτήσεις" (στο 34,3% από
31,9% την 31.12.2012) και για "αποθέματα" (στο 27,5% από 24,2%), λόγω συντηρητικής πολιτικής και δοθέντος του τρέχοντος οικονομικού περιβάλλοντος.

Τέλος, καταγράφηκε περαιτέρω μείωση του συνολικού δανεισμού κατά 9% στα € 15,8 εκ. έναντι της 31.12.2012 και συρρίκνωση των συνολικών υποχρεώσεων (πλην δανείων) κατά 26,8%.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC