Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013

3ο Συνέδριο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Το Greek ICT Forum, η θεσμικά αναγνωρισμένη Διοργάνωση στους τομείς της Πληροφορικής και των Ψηφιακών Υποδομών Επικοινωνιών και μπροστά σε καθοριστικές συγκυρίες για την πορεία του Κλάδου των ΤΠΕ στην Ελλάδα διοργανώνει  την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013 στο Αμφιθέατρο του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου (Ελ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα) από τις 09:00 - 17:00, την 3η ετήσια συνάντηση των πολιτικών, θεσμικών, επιχειρηματικών και στελεχιακών παραγόντων με βασικό θεματικό άξονα:


"Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση:
Ξεπερνώντας τα @διέξοδα
της Γραφειοκρατίας και της @δράνειας"


Η πρωτοβουλία του Greek ICT Forum έχει εξελιχθεί σε ένα νέο διακριτό Συνέδριο με στόχο να αποτελέσει βήμα ανταλλαγής απόψεων και προτάσεων από όλους τους πολιτικούς, θεσμικούς και επαγγελματικούς Φορείς ως το «σημείο αναφοράς» στον χώρο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και έχει πετύχει να συνθέσει τις πολιτικές, θεσμικές, τεχνολογικές, διαχειριστικές και επιχειρηματικές διαστάσεις του μεγάλου τομέα στον οποίο στηρίζεται μεγάλο μέρος της προσπάθειας εκσυγχρονισμού της χώρας.

Η διοργάνωση του 3ου e-Government Forum έρχεται λίγο μετά την ανακοίνωση της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση από το αρμ.οδιο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, και θεσμική αιγίδα των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, επίσης με την αιγίδα των Γενικών Γραμματειών Εσόδων και Πληροφοριακών Συστημάτων, Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δείχνει το μεγάλο ενδιαφέρον για την θεματολογία και τους στόχους του Συνεδρίου.

Όπως και στην προηγούμενη συνάντηση e-Government στη συνάντηση, αναμένεται να προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον, έχουν κληθεί και συμμετέχουν πολιτικοί, θεσμικοί και επαγγελματικοί παράγοντες από όλους τους τομείς των ΤΠΕ.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΔΟΜΗ

Στη διοργάνωση για τον τομέα του e-Government έχουν ενταχθεί λειτουργικές ενότητες, που έχουν στόχο να μεγιστοποιήσουν την επικοινωνία και ενημέρωση Επιχειρήσεων, Στελεχών του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, χρηστών, Φορέων αλλά και των Πολιτικών που έχουν στην αρμοδιότητά τους την ανάπτυξη των ΤΠΕ, ως εξής:

-Ψηφιακές Υποδομές, Υπηρεσίες προς τους πολίτες, Ευρυζωνικότητα: Καταγραφή των νέων τεχνολογικών συνθηκών και εξελίξεων, της αναγκαιότητας και της κλιμάκωση νέων επενδύσεων σε υποδομές πληροφορικής (όπως π.χ G-Cloud) και επικοινωνιών.
-Ψηφιακή Στρατηγική και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: Αναδιάταξη και επανασχεδιασμός έργων Δημόσιου τομέα εν όψει νέου ΕΣΠΑ, νέες  κατευθύνσεις στην αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών και υποδομών, ολοκλήρωση και λειτουργία έργων πληροφορικής.
-Στρατηγική συνεργασίας Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα στον χώρο των ΤΠΕ: Καταγραφή και αποτύπωση του νέου «οδικού χάρτη» συνεργασίας του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα.

Και στις τρεις ενότητες συμμετέχουν ως ομιλητές κυβερνητικοί και πολιτικοί παράγοντες που διαμορφώσουν τις αποφάσεις της Κυβέρνησης στους τομείς της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, υψηλόβαθμα στελέχη του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC