Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβούλιου στον ΣΕΠΕ

Την Τρίτη 28 Μαΐου 2013, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).


Στο πλαίσιο της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, των επιτροπών του ΣΕΠΕ και των ομάδων εργασίας, εγκρίθηκε ο Ισολογισμός και η Έκθεση Ελέγχου Οικονομικής Διαχείρισης της χρήσης.

Στους κύριους άξονες των αναφορών συμπεριλήφθηκαν οι πρωτοβουλίες που ανέπτυξε ο ΣΕΠΕ κατά την τελευταία κρίσιμη διετία, μέσω συνεχών επαφών με φορείς της πολιτείας και της αγοράς, αλλά και μέσω της ενεργούς συμμετοχής σε όλες τις διαβουλεύσεις που σχετίζονται με θέματα του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠΕ, απευθυνόμενο στα μέλη του Συνδέσμου αναφέρθηκε στη στρατηγική του Συνδέσμου, η οποία στο επίκεντρο της έχει την ανάδειξη του κλάδου σε στρατηγική βιομηχανία για την ανάπτυξη και ανόρθωση της Ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, σημειώθηκε η ανάγκη ενίσχυσης των ΤΠΕ ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της οικονομίας και την ουσιαστική στήριξη της Ελληνικής κοινωνίας, ενώ έγινε ιδιαίτερη μνεία στη δυναμική παρέμβαση του ΣΕΠΕ για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων εξωστρέφειας και προβολής του κλάδου στις διεθνείς αγορές.

Στη συνέχεια ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες συγκρότησης σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου, που προέκυψαν από τις εκλογές της Γενικής Συνέλευσης της 28ης Μαΐου 2013.

Η νέα σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως ακολούθως:

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Αναστάσιος Τζήκας, VELLUM

Α΄ Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
Γιάννης Θεοδωρόπουλος, SENSE ONE TECHNOLOGIES

Β΄ Αντιπρόεδρος
Γιώτα Παπαρίδου, AGILTECH

Γενικός Γραμματέας
Αθανάσιος Κωτσής, INTRASOFT INTERNATIONAL

Ειδικός Γραμματέας
Βασίλης Ορφανός, GLOBO TECHNOLOGIES

Ταμίας
Αντώνης Τσιμπούκης, CISCO SYSTEMS

Μέλος ΔΣ
Γιώργος Καρανικολός, KNOWLEDGE BROADBAND SERVICES

Μέλος ΔΣ
Μαρίκα Λάμπρου, SINGULARLOGIC

Μέλος ΔΣ
Θανάσης Πετμεζάς, cosmoONE HELLAS MARKETSITE.

Επιπλέον, ανακοινώθηκε η ενεργή εκπροσώπηση του Συνδέσμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του DIGITALEUROPE, τον οργανισμό που διαμορφώνει το Πανευρωπαϊκό όραμα για τη ψηφιακή Ευρώπη, με την εκλογή του Γενικού Διευθυντή του ΣΕΠΕ, κυρίου Γιάννη Σύρρου ως μέλους του Δ.Σ. για την επόμενη διετία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC