Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

20 βασικές υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Τα επίπεδα εξυπηρέτησης των πολιτών και επιχειρήσεων στην Ελλάδα στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης το 2012, ανέλυσε το Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ, σε ότι αφορά τις 20 βασικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.


Για το 2012 στην Ελλάδα, προκύπτει ότι οι 7 από τις 20 υπηρεσίες διεκπεραιώνονται πλήρως ηλεκτρονικά, εκ των οποίων 3 αφορούν πολίτες και 4 επιχειρήσεις.

Πλήρως ηλεκτρονικά προσφέρονται οι υπηρεσίες που αφορούν στη φορολογία (υποβολή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, απόδοση ΦΠΑ), την εύρεση εργασίας, τη δήλωση αλλαγής διεύθυνσης, τις τελωνειακές διασαφήσεις και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς εργαζομένους.

Βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων (2010) όπου και έγινε και έρευνα σε όλες τις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης για τη διαθεσιμότητα των 20 υπηρεσιών, οι επιδόσεις της Ελλάδας σε σύγκριση με το μέσο της ΕΕ των 27 συν Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία και Τουρκία, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

% ολοκλήρωσης υπηρεσιών
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ27
Υπηρεσίες προς Πολίτες 65% 87%
Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις 78% 94%
Σύνολο 20 υπηρεσιών 70% 90%


Το πλήρες κείμενο της έρευνας του Παρατηρητηρίου για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση της ΚτΠ ΑΕ βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.ktpae.gr/uploaded/anakoinwseis/20_vasikes_yphresies.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC