Τρίτη, 23 Απριλίου 2013

Η Odyssey Consultants ήταν χρυσός χορηγός του 3ου Συνεδρίου “InfoCom Security 2013”

Η Odyssey Consultants ήταν χρυσός χορηγός του 3ου Συνεδρίου “InfoCom Security 2013” που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 10 Απριλίου. Η Odyssey ως χρυσός χορηγός, είχε δυναμική παρουσία στο συνέδριο με τη διεξαγωγή ομιλίας στο κύριο μέρος του συνεδρίου, διεξαγωγή κλειστού Security Lab, καθώς και συμμετοχή με δικό της περίπτερο στο οποίο οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την γκάμα των Λύσεων και Υπηρεσιών Ασφάλειας Πληροφοριών που προσφέρει η εταιρεία.


Στην πρώτη ενότητα του συνεδρίου, ο κ. Δημήτρης Μουζακίτης, Υπεύθυνος για τις Λύσεις Αξιολόγησης Επιχειρηματικού Ρίσκου της Odyssey, μίλησε για την επιχειρηματική ευαισθητοποίηση σε θέματα διαχείρισης και προστασίας εταιρικών πληροφοριών. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί όταν εταιρικές πληροφορίες αποκαλύπτονται, ακούσια, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από εργαζόμενους τους, καθώς επίσης και στην ανάγκη για εκπαίδευση όλων των εργαζομένων σε θέματα διαχείρισης και ασφάλειας εταιρικών πληροφοριών.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, η Odyssey διοργάνωσε Security Lab, με παρουσία επιλεγμένων προσκεκλημένων, όπου έγινε παρουσίαση μερικών εκ των λύσεων που προσφέρει η Eταιρεία. Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην παρουσίαση Υπηρεσιών Διαχείρισης Συστημάτων Ασφαλείας (Managed Security & Outsourcing Services) όπου έγινε επίδειξη της πρωτοποριακής Πλατφόρμας Διαχείρισης Συστημάτων Ασφαλείας την οποία ανέπτυξε και συνεχώς εξελίσσει η Odyssey.

Η ομάδα της Odyssey επίσης παρουσίασε τη λύση Παρακολούθηση Δραστηριότητας Χρήστη (User Activity Monitoring) τονίζοντας την ανάγκη που δημιουργείται για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των ενεργειών που γίνονται από προνομιούχους χρήστες (Privileged Users) στο δίκτυο ενός οργανισμού.

Η λύση αυτή έχει ως σκοπό την προστασία και ασφάλεια των οργανισμών από εσωτερικές απειλές καθώς επίσης και τη συμμόρφωση αυτών σε κανονιστικά πλαίσια και διεθνή πρότυπα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επέδειξαν οι παρευρισκόμενοι και στο θέμα Διαχείρισης και Ασφάλειας Κινητών Συσκευών (Mobile Device Management & Security) κατά τη διάρκεια του οποίου έγινε επίδειξη της λύσης που προτείνει η Odyssey η οποία μειώνει τον κίνδυνο διαρροής πληροφοριών που προκύπτει από τη συνεχώς αυξανόμενη χρήση κινητών έξυπνων συσκευών (smartphones και tablets) για αποθήκευση εμπιστευτικών εταιρικών πληροφοριών. Περισσότερες πληροφορίες για τις λύσεις που προσφέρει η Odyssey μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.odysseyconsultants.com.

Στο 3ο Συνέδριο “InfoCom Security” παρευρέθησαν πέραν των 800 επαγγελματιών του τομέα τεχνολογίας πληροφοριών, προερχόμενοι από όλους τους τομείς της αγοράς.

Η Odyssey (www.odysseyconsultants.com): Η Odyssey Consultants ιδρύθηκε το 2002 και είναι πρωτοπόρος εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων λύσεων Ασφάλειας Πληροφοριών, Λύσεων Υποδομής Δικτύων, Διαχείρισης Κινδύνου και Διαχείρισης Συστημάτων Ασφάλειας (Managed Security & Outsourcing Services Provider). Η εταιρεία από το 2011 είναι πιστοποιημένη με το ISO 27001, το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για θέματα ασφάλειας δεδομένων και πληροφοριών και από το 2012 είναι διαπιστευμένη ως Qualified Security Assessor (QSA) από το Payment Card Industry Security Standards Council (PCI SSC).
Παρέχοντας υπηρεσίες σε οργανισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, η Odyssey έχει εξελιχθεί σε μια περιφερειακή, ηγετική εταιρεία στο τομέα της, με αξιοσημείωτο ιστορικό και πελατολόγιο στο οποίο περιλαμβάνονται διεθνούς κύρους οργανισμοί του τραπεζικού, ασφαλιστικού, ιατροφαρμακευτικού και ναυτιλιακού τομέα. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν αξιολόγηση ασφάλειας (security assessments), δοκιμές διείσδυσης (penetration testing), σχεδιασμό και υλοποίηση υποδομών ασφάλειας δεδομένων καθώς και ανάθεσης υπηρεσιών διαχείρισης υποδομών δικτύου και ασφάλειας δεδομένων (Managed Security & Outsourcing Services). Αυτή τη στιγμή η Odyssey προσφέρει τις υπηρεσίες της μέσω των γραφείων της στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Σερβία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC