Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

Συγκρότηση ομάδας εργασίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr) στο πλαίσιο των δράσεών της για την προώθηση και αξιοποίηση των Ανοιχτών Τεχνολογιών έχει απευθύνει κάλεσμα για τη συγκρότηση ομάδας εργασίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση.


Η ανοικτή διακυβέρνηση εισήχθη στην ελληνική πολιτική και τη δημόσια σφαίρα με ιδιαίτερο τρόπο. Ξεκίνησε μια μέρα να εφαρμόζεται χωρίς να προϋπάρχει κάποιο θεσμικό πλαίσιο και κυρίως δίχως να έχει προηγηθεί κανενός είδους δημόσια συζήτηση για βασικά θέματα όπως τι περιλαμβάνει η ανοικτή διακυβέρνηση, ποιοι είναι οι στόχοι της, με ποιά μέσα και με τι είδους στρατηγική θα τους επιτύχει.

Σήμερα η εφαρμογή της ανοικτής διακυβέρνησης, με βασικούς πυλώνες τη δημόσια διαβούλευση, τις ανοικτές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση θέσεων ευθύνης στο κράτος, το labs.opengov.gr για τη συλλογή προτάσεων-λύσεων για συγκεκριμένα θέματα πολιτικής και φυσικά τη Διαύγεια με την ανάρτηση των κυβερνητικών και διοικητικών πράξεων στο Διαδίκτυο, έχει διανύσει ένα χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών.

Σε αυτό το διάστημα διαμορφώθηκε σταδιακά ένα νομικό πλαίσιο ειδικά για τη διαβούλευση στο opengov. Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο προσέδωσε κατοχύρωση σε ένα αρκετά αρχικό επίπεδο. Ωστόσο είναι αποσπασματικό, αρκετά γενικό και άτολμο καθώς δεν ανταποκρίνεται σε μια σειρά από προκλήσεις και εμπόδια που εντοπίζονται σε επίπεδο θεσμών, κουλτούρας, πολιτικής και τεχνολογίας. Μια στρατηγική είναι σήμερα περισσότερο αναγκαία από ποτέ για να συζητηθούν ανοικτά, να επεξεργαστούν και να τεθούν στη δημόσια ατζέντα συγκεκριμένα θέματα πολιτικής για την ανοικτή διακυβέρνηση.

Με αυτό το σκοπό συγκροτείται ομάδα εργασίας για την ανοικτή διακυβέρνηση η οποία οργανώνει περιοδικές συναντήσεις εργασίας με φορείς του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι από δημόσιους, ιδιωτικούς και ερευνητικούς φορείς και την κοινωνία των πολιτών καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στην Ομάδα Εργασία για την ανοικτή διακυβέρνηση της ΕΕΛΛΑΚ συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα.

Επίσης στο WIKI της ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει δημιουργηθεί σελίδα στην οποία είναι διαθέσιμο το αρχικό πρόγραμμα δράσης της ομάδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC