Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

Με επιτυχία διοργανώθηκε από το ΚΕΠΑ το συνέδριο του έργου “SME PIPELINE”

Σημαντική ήταν η προσέλευση του κόσμου στο συνέδριο που διοργάνωσε το ΚΕΠΑ τη Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013 στο Ξενοδοχείο ‘HYATT REGENCY THESSALONIKI’, στο πλαίσιο του Έργου “SME PIPELINE” που χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013».


Στο Συνέδριο, στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι και των δύο άλλων Εταίρων του Έργου (ΣΕΠΒΕ-Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος και LEDA Razlog-Τοπικός Φορέας Οικονομικής Ανάπτυξης της πόλης Razlog της Βουλγαρίας), παρουσιάστηκαν αναλυτικά το Έργο ‘’SME PIPELINE’’ και τα αποτελέσματα που προέκυψαν καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής του.

Επίσης, παρουσιάστηκε από το Γενικό Διευθυντή του ΚΕΠΑ, κ. Σπύρο Σκοτίδα, το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίηση – Εμπόριο -Υπηρεσίες στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013».

Κύριο συμπέρασμα του Συνεδρίου ήταν ότι η ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων απαιτεί το σχεδιασμό προγραμμάτων που να ανταποκρίνονται πλήρως στη δύσκολη οικονομική συγκυρία με όρους και προϋποθέσεις που να μη δημιουργούν εμπόδια στην πρόσβαση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε αυτά ενισχύοντας παράλληλα δράσεις δικτύωσης και συνεργασίας που προάγουν την εξωστρέφεια, την καινοτομία και την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών.

Το συνέδριο χαιρέτισαν ο Αντιπρόέδρος του ΚΕΠΑ και πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ και της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κ. Θωμάς-Φωκίων Αλγιανάκογλου και ο Πρόεδρος του ΣΕΠΒΕ κ. Κυριάκος Μαλλίνης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC