Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

Το όραμα του Smart Grid, σύγχρονες προσεγγίσεις

Το όραμα του Smart Grid αποτελεί έναν από τους πλέον δημοφιλείς τομείς έρευνας στη σύγχρονη εποχή, τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα, όσο και στη βιομηχανία. Όλες οι σύχγρονες τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών επιστρατεύονται για να δώσουν λύση στο μείζον πρόβλημα της έξυπνης διαχείρισης καθαρών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.


Το πεδίο των Smart Grids είναι αρκετά πολυδιάστατο αφού περιλαμβάνει βέλτιστες πολιτικές τιμολόγησης και αγοραπωλησίας, διαπραγμάτευση μεταξύ πρακτόρων, ενέργεια, σύνδεση με τον Παγκόσμιο Ιστό κ.α. Στην ομιλία αυτή θα παρουσιαστούν πραγματικές προσεγγίσεις, υλοποιημένα συστήματα και μελέτες από ερευνητικές ομάδες του τμήματος Ηλεκτρολόγικων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του ΑΠΘ.

Στον επίλογο θα γίνει παρουσίαση του διαγωνισμού Power TAC, ως έναυσμα για τη δημιουργία ομάδας φοιτητών που επιθυμεί να ασχοληθεί με το αντικείμενο του Smart Grid.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC