Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

Μαθαίνοντας Ξένες Γλώσσες: Ιδέες Και Εργαλεία από το kariera.gr

Τα βασικότερα εμπόδια της αναχώρησης ενός νέου για εργασία στο εξωτερικό, όπως εμφανίζονται σήμερα, είναι το κόψιμο του ομφάλιου λώρου της οικογενειακής ασφάλειας και η ρήξη με την καθημερινότητα.
Όταν αυτά ξεπεραστούν και για να αναζητήσει κάποιος εργασία, έπεται η επιλογή της χώρας με βασικό κριτήριο την ξένη γλώσσα. Πώς όμως, ο νέος Έλληνας που έχει στατιστικά ευκολία και έφεση στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, θα μετατρέψει το γλωσσικό εμπόδιο σε πλεονέκτημα;

Παρά το γεγονός ότι οι Έλληνες απόφοιτοι Πανεπιστημίων κατέχουν την Αγγλική σε ικανοποιητικό επίπεδο, η κρίση του Ηνωμένου Βασιλείου απέδειξε ότι η γνώση της Αγγλικής δεν αρκεί. Προτείνεται λοιπόν, η εκμάθηση μιας επιπλέον γλώσσας, όπως της Γαλλικής ή της Γερμανικής, που θα βοηθήσει τον υποψήφιο να ενταχθεί σε μια αγορά 150 εκατομμυρίων κατοίκων. Αν πάλι μείνει στην Ελλάδα ή επιλέξει μια Αγγλοσαξωνική χώρα για να εργασθεί και γνωρίζει μια επιπλέον γλώσσα, τότε σίγουρα θεωρείται πιο ανταγωνιστικός.

Για να κριθεί σήμερα ένας υποψήφιος κατάλληλος στην πλειονότητα των θέσεων εργασίας και να ανταποκριθεί ικανοποιητικά στα καθήκοντά του, χρειάζεται να κατέχει τουλάχιστον το επίπεδο Β2 της κλίμακας CEFR. Από αυτόν τον κανόνα, εξαιρούνται θέσεις στις οποίες η γλώσσα είναι πρωταρχικό εργαλείο, όπως η δικηγορία, η διδασκαλία, η επικοινωνία και οι πωλήσεις. Σε αυτά τα επαγγέλματα, το ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο είναι το C1, ενώ ευκταίο είναι το επίπεδο C2.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία μεγάλων οργανισμών της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Αγγλίας, ένας αρχάριος μπορεί να φτάσει στο επίπεδο Β2 μετά από 450-550 ώρες μελέτης. Αν αυτός ο αριθμός των ωρών είναι σχεδόν απαγορευτικός για έναν εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης του ιδιωτικού τομέα, ένας νέος άνεργος μπορεί να φτάσει το επίπεδο Β2 μέσα σε 6 μήνες, επενδύοντας 20 ώρες την εβδομάδα.
Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στο σχετικό αφιέρωμα του kariera.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC