Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013

H πολιτεία του Τέξας υιοθετεί το Office 365 ΄

Το Department of Information Resources του Τέξας μεταφέρεται στο cloud με τη βοήθεια του Microsoft Office 365, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής του για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του. To Office 365, είναι μια διαρκώς ενημερωμένη υπηρεσία παραγωγικότητας στο cloud, η οποία θα εκσυγχρονίσει και θα βελτιώσει τις δυνατότητες επικοινωνίας της πολιτείας και τις δυνατότητες συνεργασίας για περισσότερους από 100.000 υπαλλήλους, γεγονός που την καθιστά τη μεγαλύτερη σε επίπεδο πολιτειών εγκατάσταση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υπηρεσιών συνεργασίας στις ΗΠΑ.


Το Office 365 έχει ήδη ενσωματωθεί σε πολλές υπηρεσίες της πολιτείας, συμπεριλαμβανομένων των Health and Human Services System, Department of Transportation, Department of Motor Vehicles, Department of Information Resources και Department of Insurance, ενώ το Department of Criminal Justice και η Alcoholic Beverage Commission θα ακολουθήσουν σύντομα. Η μετακίνηση στο Office 365 προσφέρει στη πολιτεία σημαντική εξοικονόμηση κόστους σε επίπεδο δαπανών πληροφορικής, λόγω της μεγαλύτερης αποδοτικότητας και της ενίσχυσης της παραγωγικότητας.

«Δεν υπάρχει άλλη λύση που να παρέχει τις πλούσιες δυνατότητες του Office 365, συμπεριλαμβανομένων του webconferencing, της συνεργασίας σε πραγματικό χρόνο, καθώς και της δυνατότητας κοινής χρήσης εγγράφων και ημερολογίου» δήλωσε ο Todd Kimbriel, διευθυντής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Department of Information Resources του Τέξας. «Το Office 365 θα αυξήσει την αποδοτικότητα και θα βοηθήσει τους οργανισμούς μας να εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες των πολιτών, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την προστασία προσωπικών δεδομένων».

Ο εναρμονισμός με τις βασικές αρχές προστασίας είχε καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του Office 365. Πολλοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων του Department of Criminal Justice του Τέξας, της Alcoholic Beverage Commission, του Department of Insurance και του Health and Human Services System, απαιτούν την πρόσβαση σε δεδομένα που υπόκεινται σε σύνθετους κανονισμούς ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

To Department of Information Resources του Τέξας και η Microsoft Corp. συνεργάστηκαν για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πολιτείας στο πλαίσιο του Νόμου περί Διαθεσιμότητας και Υπευθυνότητας Ασφάλειας Υγείας (HIPAA) και του Criminal Justice Information Systems (CJIS), προκειμένου να διατηρηθεί η συμμόρφωση της πολιτείας με τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Microsoft έχει κάνει συμβατική δέσμευση με το Department of Information Resources του Τέξας, υπογράφοντας το CJIS Addendum, επιπροσθέτως της συμφωνίας του HIPAA. Ως αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας, όλες οι πόλεις και επαρχίες εντός της πολιτείας του Τέξας, θα είναι σε θέση να επωφεληθούν από το Office 365.

«Η Microsoft αποτελεί στρατηγικό εταίρο με τη δέσμευση για την κατανόηση και τον εναρμονισμό με τις διαφορετικές κάθε φορά απαιτήσεις σε επίπεδο εφαρμογής νόμων και υγειονομικής περίθαλψης», δήλωσε ο Karen Robinson, executive director και State of Texas chief information officer. «Οι κορυφαίες δυνατότητες του Office 365 και η αποδεδειγμένη εμπειρία της Microsoft μας έδωσε τη σιγουριά που χρειάζεται για να μετακινηθούμε στο cloud».

«Έχουμε εργαστεί σκληρά για να προσφέρουμε λύσεις για την ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων τις οποίες μπορεί να εμπιστευτεί η πολιτεία του Τέξας», δήλωσε ο Michael Donlan, vice president, Microsoft’s State and Local Government business. «Η εξοικείωση με το Office συνδυαστικά με τις σημαντικές επενδύσεις στην ασφάλεια του cloud και την προστασία προσωπικών δεδομένων, είναι καθοριστικά και επιτρέπουν στη Microsoft να δίνει τη δυνατότητα σε πολιτειακές και ομοσπονδιακές υπηρεσίες να μετακινηθούν στο cloud».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC