Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013

Η αγορά Πληροφορικής σήμερα


Στο πλαίσιο των προσπαθειών του να βρίσκεται στην αιχμή των διεθνών εξελίξεων που αφορούν τον κλάδο Ψηφιακής Τεχνολογίας, ο ΣΕΠΕ έγινε μέλος του EITO (European Information Technology Observatory), ως επίσημος συνεργάτης του ευρωπαϊκού καταξιωμένου οργανισμού για την Ελλάδα, φέροντας πλέον τον τίτλο “ SEPE - The official EITO partner for Greece”.


Αξιοποιώντας τη συνεργασία αυτή, ο ΣΕΠΕ εκδίδει ενημερωτικά ηλεκτρονικά newsletters με θέμα “Έρευνα για την αγορά Ψηφιακής Τεχνολογίας”, με στόχο να παρουσιάζει τις εξελίξεις στον κλάδο και που θα αφορούν την παγκόσμια, ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά ΤΠΕ.

Πρόκειται για μια σημαντική και φιλόδοξη προσπάθεια που έρχεται να καλύψει το κενό στην ενημέρωση για θέματα ψηφιακής τεχνολογίας με επίσημα και έγκυρα στοιχεία για την Ελλάδα και τον κόσμο.

Στο τελευταίο newsletter καταπιάνεται με την αγορά Πληροφορικής σήμερα.

Έπειτα από σημαντικές διακυμάνσεις στα ποσοστά ανάπτυξης από το 2009 έως το 2011, η παγκόσμια αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού θα ωφεληθεί τα επόμενα χρόνια από τον αντίκτυπο της διείσδυσης του mobility τόσο στους οικιακούς όσο και στους επαγγελματίες χρήστες. Φορητές συσκευές, tablets, έξυπνες συσκευές και ηλεκτρονικοί υπολογιστές θα αντισταθμίσουν την περιορισμένη ζήτηση σε άλλες κατηγορίες εξοπλισμού πληροφορικής.

Η Παγκόσμια Αγορά Πληροφορικής το 2012 αναμένεται να φτάσει τα €1,080 τρις, εκ των οποίων τα €347,07 δις αφορούν τον τεχνολογικό εξοπλισμό, τα €467,8 δις τις υπηρεσίες πληροφορικής και τα €265,7 δις αφορούν το λογισμικό. Για το 2013, το σύνολο της παγκόσμιας αγοράς πληροφορικής αναμένεται να ανέλθει στα €1,130 τρις.

Παρά τις εκτιμήσεις ότι η ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί διεθνώς μοχλό ανάπτυξης, οι διαφοροποιήσεις στις οικονομικές επιδόσεις κάθε χώρας και γεωγραφικής περιοχής επηρεάζουν τις πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής.


Κύρια σημεία της Έρευνας:

• Η μείωση στις δαπάνες εξοπλισμού στη Δυτική Ευρώπη 6,6% οφείλεται, στη συρρίκνωση των πωλήσεων ηλεκτρονικών υπολογιστών και στην επιβράδυνση των δαπανών για υποδομές των επιχειρήσεων.
• Μετά από μια μέτρια ανάκαμψη το 2010, η αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών της Δυτικής Ευρώπης υπέστη δραματική πτώση το 2011.
• Σε αντίθεση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα tablets, η αγορά των εκτυπωτών στη Δυτική Ευρώπη ήταν πιο συγκρατημένη.
• Η αγορά των υποδομών βρίσκεται σε φάση μετάβασης και δυναμικής ανάπτυξης, καθώς οι χρήστες αντιμετωπίζουν τη μείωση του κόστους, τη βελτίωση της απόδοσης των συστημάτων πληροφορικής, το συνολικό κόστος κτήσης και χρήσης συστημάτων.
• H αποδοτικότητα αποθήκευσης και η μείωση του κόστους αποθήκευσης δεδομένων κατέχουν εξέχουσα θέση στη στρατηγική των επιχειρήσεων.
• Η παγκόσμια αγορά λογισμικού αναμένει αύξηση 6,3% το 2012. Παράλληλα όμως με τις δαπάνες για “παραδοσιακό” τεχνολογικό υλικό, όπως λογισμικό, υπηρεσίες, παρατηρείται στροφή προς νεότερες τεχνολογίες, που συνοψίζονται στον τίτλο Third Platform.
• Η μετακίνηση προς το cloud computing από πολλούς ευρωπαίους χρήστες προσφέρει στους προμηθευτές Υπηρεσιών Πληροφορικής μια μεγάλη ευκαιρία, ώστε να προσφέρουν επαγγελματικές υπηρεσίες για τη μετάβαση σε αυτή την υποδομή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC