Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012

PROFILE: Συνεχίζεται η βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων


Συνεχίστηκαν και στο 9μηνο οι αυξητικές τάσεις στα λειτουργικά αποτελέσματα και τα κέρδη του ομίλου PROFILE, ως συνέπεια της πιστής τήρησης του επενδυτικού προγράμματος και του επιχειρηματικού σχεδιασμού, με έμφαση στις αγορές του εξωτερικού.
Ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις της συγκυρίας ο όμιλος συνεχίζει τη μείωση του δανεισμού του, διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλά επίπεδα διαθεσίμων.

Συγκεκριμένα, σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα €6 εκατ. από €6,5 εκατ. το 9μηνο του 2011. Τα Κέρδη προ Αποσβέσεων, Τόκων και Φόρων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €1,4 εκατ. εμφανίζοντας αύξηση της τάξεως του 4,43%, ενώ το λειτουργικό κέρδος έφτασε τα €315 χιλ. από €308 χιλ. Τα κέρδη μετά από φόρους έφτασαν τα €119 χιλ., από €89 χιλ. το 2011, εμφανίζοντας αύξηση 34,24%. Τα κέρδη προ φόρων προσδιορίστηκαν σε €151 χιλ. για το εννεάμηνο του 2012, από €144 χιλ. το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρυσι, ως αποτέλεσμα και της σημαντικής συγκράτησης των λειτουργικών εξόδων, σε ποσοστό 11%.

Ο δανεισμός για τον Όμιλο μειώθηκε κατά 15,31% στα €4 εκατ. από €4,7 εκατ. το εννεάμηνο του 2011 ενώ τα διαθέσιμα εξακολουθούν να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα διαμορφούμενα στα €4,2 εκατ. ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης πιστωτικής πολιτικής και οργάνωσης του Ομίλου.

Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €5,5 εκατ. το εννεάμηνο του 2012 από €5,9 εκατ., το 2011, ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε στα €1,3 εκατ. από €1,1 εκατ., το εννεάμηνο του 2011. Το λειτουργικό κέρδος έφτασε τα €402 χιλ. από €276 χιλ. το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, και τα κέρδη προ φόρων προσδιορίστηκαν σε €197 χιλ. από €74 χιλ. το 9μηνο του 2012.

Ο όμιλος συνεχίζει να επενδύει στις επιτυχημένες πλατφόρμες FMS και IMSplus, αναπτύσσοντας μεταξύ άλλων τη νέα εφαρμογή IMSplus Mobility (native mobile app) που προσφέρεται τόσο αυτόνομα όσο και μέσω της πλατφόρμας, IMSplus, για ασφαλή πρόσβαση από κινητές συσκευές (smartphones και tablets, Apple iOS και Android) στις υπό διαχείριση επενδύσεις, τόσο για τους επαγγελματίες του χώρου, όσο και για τους πελάτες τους.

Το FMS ενίσχυσε τη λειτουργικότητα του με την ολοκληρωμένη λύση χρηματοδότησης, FMS Financing. Η λύση υποστηρίζει όλες τις μορφές χρηματοδότησης συμπεριλαμβανομένων Financial και Operating Leasing. Οι νέες αυτές λειτουργικότητες έτυχαν ιδιαίτερης ανταπόκρισης στις αγορές της Αγγλίας, Ελβετίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όπου η PROFILE ενισχύει την παρουσία της συμμετέχοντας σε τοπικές εξειδικευμένες εκδηλώσεις και εγκαθιδρύοντας νέες συνεργασίες.

Στη διάρκεια του τρέχοντος έτους, η PROFILE ανέλαβε νέα έργα με υλοποίηση των συστημάτων FMS και IMSplus, σε γνωστούς ασφαλιστικούς, επενδυτικούς ομίλους και τράπεζες στην Ευρώπη και Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης και της εγχώριας αγοράς, γεγονός που δημιουργεί θετικές προσδοκίες για την μελλοντική εξέλιξη των εργασιών του.

Παράλληλα, ο Όμιλος συμμετέχει σε διαγωνισμούς ανάθεσης έργων του Δημοσίου, που άπτονται της εξειδίκευσής του σε ολοκληρωμένα συστήματα πληροφορικής, διατηρώντας την αισιοδοξία του για βελτίωση της παρούσας κατάστασης.

ΠΗΓΗ:Δελτίο Τύπου

© pcnea.blogspot.gr
don't copy articles from pcnea.blogspot.gr without permission

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC