Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2012

PROFILE: Σταθερή πορεία παρά την κρίση στο α’ εξάμηνο του 2012

Σταθερή πορεία στα κρίσιμα μεγέθη, με αυξητικές τάσεις, αλλά και περαιτέρω βελτίωση της χρηματοοικονομικής ισχύος του, παρουσιάζει ο Όμιλος PROFILE στο α’ εξάμηνο του έτους, παρά την παρατεταμένη κρίση στην ελληνική αγορά.


Στην εικόνα των αποτελεσμάτων συμβάλει η προσήλωση του ομίλου στον επιχειρηματικό του σχεδιασμό, με έμφαση στα ίδια προϊόντα και τον προσανατολισμό σε αγορές του εξωτερικού.

Σε ενοποιημένο επίπεδο ο Όμιλος PROFILE εμφανίζει κύκλο εργασιών €4,064 εκατ. για το α’ εξάμηνο του 2012 από €4,453 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2011, ενώ τα Κέρδη προ Αποσβέσεων, Τόκων και Φόρων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €854 χιλ. από €831 χιλ.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους παρουσίασαν αύξηση συγκριτικά με το α’ εξάμηνο του 2011, διαμορφούμενα σε €54 χιλ. από €43 χιλ., ενώ τα κέρδη προ φόρων προσδιορίστηκαν σε €84 χιλ. για το α’ εξάμηνο του 2012. Το λειτουργικό κέρδος έφτασε τα €192 χιλ., στο α’ εξάμηνο του 2012.Η βελτίωση των βασικών μεγεθών του ομίλου είναι συνέπεια και της συγκράτησης εξόδων τα οποία εμφανίστηκαν μειωμένα κατά 14% εν συγκρίσει με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011.

Ο δανεισμός για τον Όμιλο μειώθηκε κατά 17% στα €4,114 εκατ. από €4,953 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2011 και τα διαθέσιμα προσδιορίστηκαν στα €4,285 εκατ. συνέπεια της αποτελεσματικής πιστωτικής πολιτικής και της εσωτερικής οργάνωσης του Ομίλου.

Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €3,720 εκατ. από €3,945 εκατ. και τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα €75 χιλ. για το α’ εξάμηνο του 2012, από €39 χιλ. πέρυσι, ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε στα €798 χιλ. από €739 χιλ., το α’ εξάμηνο του 2011. Το λειτουργικό κέρδος για την εταιρεία αυξήθηκε κατά 32% στα €219 χιλ. από €166 χιλ. και το καθαρό κέρδος μετά από φόρους προσδιορίστηκε σε €50 χιλ. από €10 χιλ.

Ο Όμιλος συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη νέων λύσεων, όπως το υποσύστημα IMSplus Mobility, που παρουσιάστηκε πρόσφατα. Το module προσφέρει ολοκληρωμένη παρακολούθηση των επενδύσεων μέσω κινητών συσκευών τόσο για τους επαγγελματίες επενδυτές όσο και για τους πελάτες τους, λειτουργία ιδιαίτερα σημαντική στις αγορές του εξωτερικού.

Παράλληλα, συνεχίζονται δυναμικά οι ενέργειες προβολής σε Ευρώπη, Αφρική και Ασία, για μεγαλύτερη διείσδυση και ενημέρωση των τοπικών αγορών. Επιπλέον, o Όμιλος ενισχύει την επιτόπια παρουσία και τις δραστηριότητές του στο εξωτερικό όπως με την πρόσφατη ίδρυση εταιρείας στη Γενεύη με σκοπό την πιο ολοκληρωμένη κάλυψη και εξυπηρέτηση των αναγκών του τοπικού τραπεζικού και επενδυτικού τομέα, στον οποίο και διαθέτει σημαντική εξειδίκευση, βάσει και της εμπειρίας που απέκτησε το τελευταίο έτος μέσω του γραφείου αντιπροσώπευσης.

Στην εγχώρια αγορά, ο Όμιλος διατηρεί την παρουσία του σε έργα του Δημοσίου τομέα αναμένοντας τη βελτίωση της παρούσας κατάστασης, ιδιαίτερα ως προς τις απαιτήσεις για ολοκληρωμένα συστήματα πληροφορικής, ενώ ταυτόχρονα ισχυροποιεί την ανταγωνιστική του θέση στον ιδιωτικό τομέα. Παρά τη συγκυρία, ο Όμιλος PROFILE διατηρεί θετικές προσδοκίες, για το μέλλον, βάσει της ανταπόκρισης των λύσεων που διαθέτει στις συγκεκριμένες αγορές.

ΠΗΓΗ:Δελτίο Τύπου © pcnea.blogspot.gr don't copy articles from pcnea.blogspot.gr without permission

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC