Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012

Ο Αθανάσιος Δ. Βαβάτσικος στον Όμιλο GLOBO

Ο κ. Αθανάσιος Βαβάτσικος αναλαμβάνει καθήκοντα Head of Distribution & Partners στην GLOBO Mobile, θυγατρική εταιρεία του Ομίλου GLOBO, με ισχύ από τον Μάιο 2012.

Συγκεκριμένα, αναλαμβάνει την ανάπτυξη των συνεργασιών της Globo Mobile με τους διανομείς και τους εξειδικευμένους συνεργάτες/μεταπωλητές για την προώθηση της πλατφόρμας GΟ!Enterprise Server στην ελληνική και παγκόσμια αγορά. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ενδυνάμωση και επέκταση των εμπορικών συνεργασιών της Globo Mobile μέσω του υφιστάμενου και νέου δικτύου συνεργατών της.

Ο κ. Βαβάτσικος διαθέτει πολυετή εμπειρία στην αγορά της Πληροφορικής, προερχόμενος από τη Symantec Ελλάς, στην οποία διετέλεσε Country Manager από το 2004 έως και το Μάρτιο του 2012. Ως επικεφαλής του τοπικού γραφείου της Symantec στην Ελλάδα, ανέπτυξε το δίκτυο συνεργατών-μεταπωλητών στην Ελληνική αγορά, διευρύνοντας σημαντικά το πελατολόγιο της εταιρίας, διαμορφώνοντας τις βάσεις για συνεχή ανάπτυξη, με επίδραση στα οικονομικά μεγέθη της εταιρίας.

Ο κ. Βαβάτσικος ξεκίνησε την καριέρα του στην εταιρία ERGO Medical το 1995 ως υπεύθυνος προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης στον κλάδο της Ιατρικής Πληροφορικής. Το 1999 ανέλαβε τη δημιουργία της Διεύθυνσης Ερευνητικών και Επενδυτικών Προγραμμάτων του Ομίλου εταιριών «Πουλιάδης & Συνεργάτες» έως το 2004, συνεργαζόμενος με τις Επιτροπές Χρηματοδότησης Έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έδρα τις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο καθώς επίσης και με συναφείς Ελληνικούς Δημόσιους φορείς (Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, Υπουργείο Ανάπτυξης, κλπ).

Ο κ. Αθανάσιος Βαβάτσικος γεννήθηκε στον Πειραιά το 1969. Είναι κάτοχος πτυχιακού τίτλου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Μετά το πέρας των σπουδών του και ως το 1995 ανέλαβε το συντονισμό ερευνητικών έργων του ΕΜΠ στο χώρο της Πληροφορικής, σε συνεργασία με επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης.

ΠΗΓΗ: Δελτίο Τύπου © pcnea.blogspot.com don't copy articles from pcnea.blogspot.com without permission

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC