Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012

Forthnet: τα οικονομικά αποτελέσματα α' τριμήνου 2012

Ο Όμιλος Forthnet ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το α’ τρίμηνο 2012, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Κύρια σημεία:

Περαιτέρω αύξηση ταμειακών διαθεσίμων: οι λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012 ανήλθαν σε  €18,2 εκατ. (+72,9% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2011). Καθαρή αύξηση ταμειακών διαθεσίμων κατά €3,9 εκατ. (+€13,2 εκατ. σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2011)

Περαιτέρω αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας: το προσαρμοσμένο  EBITDA  του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €21,0 εκατ. (+18% έναντι του πρώτου τρίμηνου 2011), ενώ το περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA ανήλθε σε 20% (+2,1 π.μ. έναντι 1ου τρίμηνου 2011)

Διατήρηση της συνδρομητικής βάσης και των εσόδων: αύξηση ενοποιημένου Κύκλου Εργασιών κατά 1,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011, στα €105,3 εκατ. Τα μοναδικά νοικοκυριά σταθεροποιούνται στις 747 χιλιάδες, εκ των οποίων 140 χιλιάδες περίπου διαθέτουν συνδυασμένες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και συνδρομητικής τηλεόρασης.

ΠΗΓΗ: Δελτίο Τύπου © pcnea.blogspot.com don't copy articles from pcnea.blogspot.com without permission

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC