Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012

Ενημέρωση καταναλωτών για την υπηρεσία συστημένης επιστολής των ΕΛΤΑ

Μετά από σημαντικό αριθμό καταγγελιών, η ΕΕΤΤ, στο πλαίσιο του εποπτικού της ρόλου και με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων τους, ενημερώνει τους καταναλωτές για τις υποχρεώσεις των ΕΛΤΑ όσον αφορά την υπηρεσία της συστημένης επιστολής, η οποία παρέχεται στο πλαίσιο της Καθολικής Υπηρεσίας.
Συγκεκριμένα, η ΕΕΤΤ επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο και το Χάρτη Υποχρεώσεων προς τους Καταναλωτές (ΧΥΚ) των ΕΛΤΑ, ισχύουν τα ακόλουθα:

-Η υπηρεσία της συστημένης επιστολής προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής του ταχυδρομικού αντικειμένου και παροχή υπογεγραμμένης απόδειξης στον αποστολέα για την κατάθεση και/ή την παράδοση στον παραλήπτη ή στο νόμιμο εκπρόσωπό του.

-Η υπηρεσία των συστημένων με απόδειξη παραλαβής υπόκειται σε ειδικό πρόσθετο τέλος και προβλέπει, μετά την επίδοση, την επιστροφή στον αποστολέα της υπογεγραμμένης απόδειξης από τον παραλήπτη.

-Η διανομή των συστημένων αντικειμένων σε αστικές περιοχές πραγματοποιείται από το διανομέα μόνο μία φορά στην αναγραφόμενη διεύθυνση. Τα συστημένα αντικείμενα επιδίδονται στους ίδιους τους παραλήπτες ή τους πληρεξούσιούς τους, υπογράφοντας σε ειδικά έντυπα των ΕΛΤΑ.
Ειδικά για τις πολυόροφες οικοδομές, οι διανομείς υποχρεούνται να επιδώσουν μέχρι τον πρώτο όροφο, αν δεν υπάρχει ανελκυστήρας, και σε όλους τους ορόφους, αν υπάρχει. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ο παραλήπτης καλείται να παραλάβει το συστημένο αντικείμενο στην είσοδο της πολυκατοικίας.

-Αν δεν είναι δυνατή η επίδοση του αντικειμένου, εξαιτίας απουσίας του παραλήπτη, ο διανομέας εκδίδει ειδοποιητήριο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει ευανάγνωστα τις απαραίτητες πληροφορίες (αριθμός άφιξης, κατάστημα επίδοσης και ώρες συναλλαγής, ώρα έκδοσης του ειδοποιητηρίου, χρονικό διάστημα παραμονής του ταχυδρομικού αντικειμένου στο ταχυδρομικό κατάστημα κ.ά.).

Σε περίπτωση που ο παραλήπτης δεν προσέλθει στο κατάστημα μετά το ειδοποιητήριο για την παραλαβή του αντικειμένου, το κατάστημα εκδίδει σε τρεις ημέρες υπενθύμιση ειδοποίησης, την οποία ο διανομέας τοποθετεί στην γραμματοθυρίδα του παραλήπτη. Το συστημένο αντικείμενο παραμένει στο ταχυδρομικό κατάστημα προορισμού για 15 ημέρες και στη συνέχεια, εφόσον δεν επιδοθεί, επιστρέφεται στον αποστολέα.

Σημειώνεται ότι η ΕΕΤΤ, σε περιπτώσεις πλημμελούς παροχής της υπηρεσίας συστημένων επιστολών, επιβάλει στα ΕΛΤΑ τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία της συστημένης επιστολής είναι διαθέσιμες στο ΧΥΚ των ΕΛΤΑ και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα: www.elta.gr / Όμιλος ΕΛΤΑ / Χάρτης Υποχρεώσεων ΕΛΤΑ.

ΠΗΓΗ: Δελτίο Τύπου © pcnea.blogspot.com don't copy articles from pcnea.blogspot.com without permission

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC