Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

Mediterranean College: Αναγνωρισμένες σπουδές στο πιο σύγχρονο Κολέγιο

Το Mediterranean College (Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, Αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας) προσφέρει αναγνωρισμένες σπουδές στα πιο περιζήτητα επιστημονικά πεδία που οδηγούν σε επαγγέλματα με τις καλύτερες προοπτικές στην αγορά εργασίας.

α. Οι Σχολές Πληροφορικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών του Mediterranean College, προσφέρουν σε συνεργασία με το University Of Derby, UK, προγράμματα σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση πτυχίου Bachelor (Hons), σύμφωνα με τη δομή και τα  πρότυπα του Βρετανικού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης.
Τα παρακάτω προγράμματα απευθύνονται σε τελειόφοιτους και απόφοιτους Λυκείων καθώς και σε απόφοιτους ΙΕΚ συναφών ειδικοτήτων (φοίτηση στο 2ο έτος σπουδών), και περιλαμβάνουν τα εξής επιστημονικά πεδία:

Δίκτυα Υπολογιστών - BSc (Hons) Networks and Security, Πληροφορική - BSc (Hons) Computer Science, Διοίκηση Επιχειρήσεων - BA (Hons) Business Studies, Marketing - BA (Hons) Business  (Marketing), Προσχολική Αγωγή - ΒΑ (Hons) Early Childhood Studies και
Εφαρμοσμένη Ψυχολογία- BSc (Hons) Applied Psychology
Τα παραπάνω προγράμματα απευθύνονται ακόμη και σε φοιτητές ΑΕΙ /ΤΕΙ, που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στις αντίστοιχες κατευθύνσεις του Mediterranean College (δυνατότητα μετεγγραφής μέσω κατοχύρωσης μαθημάτων).

β. Η Σχολή Μηχανικών του Mediterranean, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της ελληνικής και της διεθνούς αγοράς, προσφέρει ανώτερη επαγγελματική εκπαίδευση στους τομείς της Μηχανικής και των Κατασκευών, σε συνεργασία με το Βρετανικό εκπαιδευτικό φορέα Edexcel International. Οι απόφοιτοι των προγραμμάτων της Σχολής Μηχανικών του Mediterranean College, οδηγούνται στην απόκτηση Higher National Diploma (HND).

Τα πτυχία Higher National Diploma (HND) απονέμονται από το Edexcel International (UK) (κρατικός εκπαιδευτικός φορέας της Μ. Βρετανίας με αναγνώριση από το Υπουργείο Παιδείας της Μ. Βρετανίας). Τα προσφερόμενα προγράμματα είναι:

Μηχανολόγων Μηχανικών - HND in Mechanical Engineering, Πολιτικών Μηχανικών - HND in Civil Engineering, Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός - HND in Construction (Architectural Design).

Τα παραπάνω προγράμματα απευθύνονται σε τελειόφοιτους και απόφοιτους Λυκείων, σε απόφοιτους ΙΕΚ τομέα Δομικών Έργων καθώς και σε εργαζόμενους.

Η γλώσσα διδασκαλίας για τα παραπάνω προγράμματα είναι Ελληνική ή Αγγλική.

γ. Επιπλέον η Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Mediterranean College, προσφέρει σε συνεργασία με το Edexcel International, προγράμματα επαγγελματικής εξειδίκευσης  που οδηγούν στην απόκτηση HND, ενός πιστοποιημένου επαγγελματικού (vocational) τίτλου σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου με διεθνή αναγνώριση, στις παρακάτω εξειδικεύσεις:  Συμβουλευτική Ψυχολογία - HND in Counselling and Psychology,

Μαθησιακές Δυσκολίες - HND in Supporting People with Specific Learning Difficulties και  Λογοθεραπεία - Professional Diploma in Speech Therapy. Τα παραπάνω προγράμματα απευθύνονται πρωτίστως σε πτυχιούχους και τελειόφοιτους φοιτητές ΑΕΙ/ ΤΕΙ/ Κολλεγίων  σχολών ψυχολογίας, κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, απόφοιτους ΙΕΚ τομέα Παιδαγωγικών, παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς, επαγγελματίες της ψυχικής υγείας καθώς και στο ευρύτερο κοινό.

Το Mediterranean College, από το 1977 μεταφέρει τη Βρετανική Εκπαίδευση στην Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Mediterranean College, επιπλέον είναι αναγνωρισμένο από το BAC ( British Accreditation Council) ως ίδρυμα που παρέχει ανώτατη εκπαίδευση.

Mediterranean College.  The Power of Knowledge
Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση για το πρόγραμμα ακαδημαϊκών υποτροφιών μπορείτε να απευθύνεστε στο Mediterranean College. Aθήνα: Πατησίων 107 & Πελλήνης 8, Αθήνα, τηλ.: 210 8899600, Θεσσαλονίκη: Βαλαωρίτου 9 - Τηλέφωνο: 2310 287 779 , www.medcollege.edu.gr


ΠΗΓΗ:Δελτίο Τύπου © pcnea.blogspot.com don't copy articles from pcnea.blogspot.com without permission

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC