Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

H Huawei ξεκινά την επιχειρηματική της μεταμόρφωση

Η Huawei, ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές λύσεων πληροφορικής και τεχνολογιών επικοινωνίας (ICT) παγκοσμίως, δημοσίευσε τα συνολικά και ελεγμένα οικονομικά της αποτελέσματα για το έτος 2011, σημειώνοντας έσοδα πωλήσεων της τάξης των CNY 203.9 δις ($32,396 δις) – αύξηση 11.7% συγκριτικά με το περασμένο έτος.

Επιπλέον, η Huawei σημείωσε καθαρά κέρδη CNY 11,6 δις ($1,850 δις). Τα αποτελέσματα επαλήθευσαν τις εκτιμήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του έτους.

Η επιχειρηματική απόδοση της Huawei το 2011 χαρακτηρίστηκε από την εντυπωσιακή ανάπτυξη που επέδειξαν οι Επιχειρηματικοί Τομείς Καταναλωτικών Προϊόντων και Επιχειρηματικών Λύσεων. Η Huawei κατέγραψε έσοδα πωλήσεων CNY 44.6 δις. στον τομέα Καταναλωτικών Προϊόντων, με αύξηση 44.3% συγκριτικά με το 2010.

Πιο συγκεκριμένα, ο τομέας Καταναλωτικών Προϊόντων έδειξε μεγάλη ανάπτυξη στις «έξυπνες» συσκευές, πωλώντας σχεδόν 150 εκατομμύρια κομμάτια μέσα στο έτος. Ο τομέας Επιχειρηματικών Λύσεων της Huawei από την άλλη, αύξησε τις πωλήσεις του κατά 57.1% στη διάρκεια του έτους, φτάνοντας CNY 9.2 δις, στον πρώτο του μόλις χρόνο λειτουργίας, σαν ένας από τους βασικούς επιχειρηματικούς τομείς της Huawei.

Κατά τη διάρκεια του 2011, η Huawei συνέχισε να αναπτύσσεται και να εδραιώνει τη θέση της διεθνώς, με έσοδα πωλήσεων της τάξης των CNY 65.57 δις, και αύξηση 5.5%, από την εγχώρια αγορά - και έσοδα πωλήσεων CNY 138.4 δις, με αύξηση 14.9%, σε διεθνείς αγορές.

“Το 2011, η Huawei αύξησε τις επενδύσεις της στους επιχειρηματικούς τομείς Επιχειρηματικών Λύσεων και Καταναλωτικών Προϊόντων, και βασισμένη στην δυναμική της πορεία, επιτυγχάνει ανάπτυξη σε κάθε επίπεδο, και μεταμορφώνεται επιτυχώς σε έναν από τους πιο ολοκληρωμένους προμηθευτές λύσεων πληροφορικής και τεχνολογιών επικοινωνίας (ICT) παγκοσμίως,” δήλωσε σχετικά ο κ. Ken Hu, Rotating και εν ενεργεία CEO της Huawei.

“Έχουμε προχωρήσει σε στρατηγικές επενδύσεις, αυξάνοντας τις δυνατότητές μας σε Έρευνα και Ανάπτυξη, κατανέμοντας ‘έξυπνα’ τους πόρους μας παγκοσμίως, και υλοποιώντας επιχειρηματική αρχιτεκτονική που κοιτάει στο μέλλον, και διασφαλίζει στη Huawei τη δυνατότητα για συνεχή ανάπτυξη.”

Η Huawei «εκτίναξε» τις επενδύσεις της σε Έρευνα και Ανάπτυξη στα CNY 23.7 δις, με ετήσια αύξηση 34.2%. Η δέσμευση της εταιρείας για καινοτόμο ανάπτυξη φαίνεται από αφιέρωση του 11.6% των εσόδων από πωλήσεις στον τομέα. Η Έρευνα και Ανάπτυξη αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της επιχειρηματικής στρατηγικής της Huawei, που κοιτάζει στην αξιοποίηση τομέων υψηλής ανάπτυξης, προκειμένου να διασφαλιστεί συνεχής επιτυχία.

Κοιτώντας στο μέλλον, η Huawei στοχεύει να αναπτύξει οραματούχα δομή εταιρικής διακυβέρνησης, προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται από την σύγκλιση πληροφορικής και τεχνολογιών επικοινωνίας.

Η εταιρεία θα αυξήσει επίσης τις επενδύσεις της σε στρατηγική συστημάτων cloud-pipe-device υλοποιώντας έτσι την υπόσχεση της Huawei για πρόσβαση στις αμέτρητες δυνατότητες ενός διασυνδεδεμένου κόσμου για συνεργαζόμενους παρόχους, επιχειρήσεις, και καταναλωτές.

Τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων της Huawei ανέλαβε η πολυεθνική συμβουλευτική / λογιστική εταιρεία KPMG, και συμπερηλήφθηκαν στον ετήσιο απολογισμό της εταιρείας για το 2011. Ο πλήρης απολογισμός είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα  http://www.huawei.com/en/annualreport2011 .

 ΠΗΓΗ:Δελτίο Τύπου
 © pcnea.blogspot.com don't copy articles from pcnea.blogspot.com without permission

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC