Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012

Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εύρεση εργαζομένων

Ένα νέο, σύγχρονο εργαλείο εύρεσης των κατάλληλων υποψηφίων – εργαζόμενων απέκτησε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ).Η νέα εφαρμογή ηλεκτρονικής στελέχωσης του ΒΕΘ, που μπορεί να συνεισφέρει στη μείωση της συνεχώς αυξανόμενης ανεργίας, που πλήττει τη χώρα μας, αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013» (Interreg) για το εγκεκριμένο έργο «RegionalBusinessDevelopmentThroughtheUseofInformationandCommunicationTechnologies». Εταίροι του προγράμματος είναι: το ΒΕΘ, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Blagoevgrad, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και η Βουλγαρική Ένωση Management.

Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση ενός πλαισίου διασυνοριακής συνεργασίας για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και τη μεταφορά και διαχείριση γνώσης. Η πλατφόρμα απευθύνεται δωρεάν στα μέλη του ΒΕΘ και στόχος είναι να συνδράμει στη δικτύωση των επιχειρήσεων – μελών του επιμελητηρίου και των εν δυνάμει εργαζομένων σε αυτές.

Τα πλεονεκτήματα της πλατφόρμας για τους εργοδότες είναι πολλαπλά. Μερικά εξ αυτών είναι η εξοικονόμηση από το κόστος και το χρόνο ανεύρεσης των κατάλληλων υποψηφίων, η μείωση του κόστους επεξεργασίας των αιτήσεων, η παροχή ίσων ευκαιριών σε υποψήφιους, η αυξημένη πιθανότητα εύρεσης υποψηφίου με τα κατάλληλα προσόντα, καθώς και η ανατροφοδότηση που παίρνουν από την αγορά μέσω της παρατήρησης των κλαδικών στατιστικών στοιχείων που δίνει το σύστημα.

Στο ΒΕΘe-recruitment οι εταιρείες τοποθετούν τις θέσεις εργασίας που προσφέρουν και χρησιμοποιώντας παραμέτρους του συστήματος κάνουν επιλογές σε σχέση με τις δεξιότητες, γνώσεις και εμπειρία που επιθυμούν από τους υποψηφίους. Ένα προηγμένο καινοτομικό σύστημα αντιστοίχησης, που λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις των εργοδοτών και τις γνώσεις των υποψηφίων, αναλαμβάνει να εντοπίσει και να στείλει την προτεινόμενη θέση εργασίας μόνον στους πλέον κατάλληλους υποψηφίους. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται αισθητά η πιθανότητα λήψης μη σχετικών βιογραφικών, τα οποία απλά αυξάνουν το φόρτο εργασίας.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται στις εταιρείες βαθμολογημένες και ταξινομημένες ανάλογα με την καταλληλότητά τους. Οι εργοδότες μπορούν αυτόματα, και πριν καν ανοίξουν το βιογραφικό του υποψηφίου, να εντοπίσουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία του, σε σχέση με τις απαιτήσεις τους για τη συγκεκριμένη θέση. Μπορούν επίσης να δουν και να αξιολογήσουν τη συνολική εμπειρία του υποψηφίου και να απορρίψουν αυτόματα, ή να εγκρίνουν την αίτηση, για να προχωρήσουν σε συνέντευξη.

Η πλατφόρμα είναι πλήρως λειτουργική και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν προσωρινά να την επισκεφθούν στον παρακάτω σύνδεσμο http://www.eutrek.com/evr/dr.fmain προκειμένου να εγγραφούν δωρεάν και να δημοσιεύσουν αγγελίες ώστε να προσελκύσουν κατάλληλους υποψηφίους.

ΠΗΓΗ: Δελτίο Τύπου

© pcnea.blogspot.com
don't copy articles from pcnea.blogspot.com without permission

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC