Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

PROFILE: Πιστοποίηση κατά ISO 27001 στην ασφάλεια πληροφοριών

H PROFILE, ηγέτιδα εταιρεία ανάπτυξης χρηματοοικονομικών συστημάτων, ανακοίνωσε την επιτυχή πιστοποίησή της με το πρότυπο ISO 27001, το οποίο καλύπτει τις λειτουργίες της ως προς την αποτελεσματική διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών, επιβεβαιώνοντας την προσήλωση της εταιρείας στην εφαρμογή υψηλής ποιότητας προτύπων στις διαδικασίες που ακολουθεί.


Με τη συγκεκριμένη πιστοποίηση η PROFILE συμπεριλαμβάνεται στις 8.000 επιχειρήσεις παγκοσμίως και στις περίπου 50 στην Ελλάδα, που έχουν λάβει τη συγκεκριμένη πιστοποίηση. Η πιστοποίηση τεκμηριώνει την υποδομή που διαθέτει η εταιρεία για προστασία και ασφάλεια των συστημάτων που αναπτύσσει καθώς και την τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών των πελατών της.

Το ISO/IEC 27001:2005 είναι διεθνές πρότυπο πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών. Η εφαρμογή του διασφαλίζει την προστασία της πληροφορίας, τόσο της εταιρείας, όσο και των πελατών της, από οποιαδήποτε κίνδυνο.

Η συγκεκριμένη διασφάλιση επιτυγχάνεται με την εφαρμογή ειδικών πολιτικών για τον εντοπισμό, τη διαβάθμιση, την ανάλυση επικινδυνότητας και την θέσπιση σημείων ελέγχου των πληροφοριών είτε αφορούν σε ηλεκτρονικά δεδομένα είτε πρόκειται για έγγραφα, οικονομικά στοιχεία κλπ. Τέλος το πρότυπο προβλέπει την κατάρτιση σχεδίων επιχειρησιακής συνέχειας και εξασφαλίζει πλήρως την τήρηση της εμπιστευτικότητας έναντι τρίτων.

Τα συστήματα της εταιρείας, FMS για τραπεζικές λειτουργίες και IMSplus για επενδυτικές εργασίες, καθώς και όλες οι υλοποιήσεις μεγάλων έργων της εταιρείας ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις του προτύπου καθώς αυτό τείνει να γίνει υποχρεωτικός παράγων επιλογής προμηθευτή, κυρίως στον τραπεζικό χώρο.

ΠΗΓΗ: Δελτίο Τύπου

© pcnea.blogspot.com
don't copy articles from pcnea.blogspot.com without permission

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC