Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2011

Μελέτη της Symantec κρούει τον κώδωνα κινδύνου σε επιχειρήσεις

Η Symantec ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της μελέτης 2011 Small Business Virtualization , η οποία εξετάζει την υιοθέτηση του virtualization στις μικρές επιχειρήσεις και τις επιπτώσεις που τυχόν έχει στις ίδιες τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την μελέτη, οι μικρές επιχειρήσεις ενδιαφέρονται σε μεγάλο βαθμό για το virtualization, αλλά βρίσκονται ακόμη σε στάδιο εκμάθησης της τεχνολογίας και πώς αυτή μπορεί να υιοθετηθεί στη λειτουργία των οργανισμών.

Καθώς προβαίνουν σε υλοποίηση λύσεων server virtualization, οι μικρές επιχειρήσεις μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τα δεδομένα τους. Η μελέτη ανακάλυψε ότι οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις δεν λαμβάνουν ούτε τα βασικά μέτρα για να διασφαλίσουν και να προστατέψουν τα εικονικά τους περιβάλλοντα. Η μελέτη βασίστηκε σε 658 απαντήσεις στελεχών επιχειρήσεων από 28 χώρες παγκοσμίως.

“Σε αντίθεση όσων έχουν επικρατήσει, οι μικρές επιχειρήσεις αξιολογούν πως το virtualization μπορεί να ωφελήσει τους οργανισμούς τους.

Είναι βέβαια σε πρώιμο στάδιο όσον αφορά την υλοποίηση, όμως ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του virtualization είναι ότι επιτρέπει στις μικρές επιχειρήσεις να μειώσουν τα έξοδα και να ενισχύσουν την ανάγκη για μεγαλύτερη παραγωγικότητα και αποδοτικότητα, είπε ο κ. Γιώργος Ματθαίος, SMB & Distribution Manager της Symantec Hellas.“Ανεξάρτητα αν οι μικρές επιχειρήσεις είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε μία μετάβαση σε virtualized τεχνολογίες, είναι ύψιστης σημασίας η συνεχής προστασία και ασφάλεια των δεδομένων τους σε οποιοδήποτε περιβάλλον.”

Συμπεράσματα της μελέτης
· Τα οικονομικά οφέλη βασικός παράγοντας στην απόφαση μετάβασης σε Virtual Περιβάλλον. 70% των ερωτηθέντων απάντησε ότι οι επιχειρήσεις εξετάζουν το ενδεχόμενο του virtualization. Δεν αποτελεί έκπληξη ότι τα οικονομικά οφέλη βρίσκονται στη πρώτη θέση των αιτιών που θα οδηγούσαν στην υιοθέτηση της τεχνολογίας server virtualization.

 Τη μείωση της δαπάνης κεφαλαίου επικαλέστηκε το 70%, ενώ 68% ανέφερε τη μείωση των λειτουργικών εξόδων ως λόγο που θα τους οδηγούσε στην ανάπτυξη τεχνολογίας virtualization. Άλλα οφέλη είναι η δυνατότητα χρήσης λιγότερων server για τον ίδιο αριθμό εφαρμογών (67%) και βελτιωμένη διαβάθμιση server (65%).

· Η περιορισμένη κατάρτιση του IT αποτρέπει ορισμένες μικρές επιχειρήσεις. Παρά το ενδιαφέρον των μικρών επιχειρήσεων, θεωρούν δύσκολο να προχωρήσουν από τις συζητήσεις στην εκτέλεση. Μόνο ποσοστό 10% των ερωτηθέντων έχουν εγκαταστήσει virtualized servers, εστιάζοντας τις αρχικές τους υλοποιήσεις σε λιγότερο κρίσιμες εφαρμογές.
Κορυφαίες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις αποτελούν η απόδοση (60%), το backup (56%) και η ασφάλεια και η διαχείριση των patches (56%). Σχεδόν το 1/3 των μικρών επιχειρήσεων δεν σχεδιάζουν τώρα να προχωρήσουν σε virtualization, επικαλούμενοι έλλειψη εμπειρίας ως βασικό παράγοντα.

· Τα δεδομένα στους virtualized servers υστερούν βασικής προστασίας και ασφάλειας. Καθώς οι μικρές επιχειρήσεις προχωρούν σε virtual περιβάλλοντα, δεν προστατεύουν τα ευαίσθητα δεδομένα που κατέχουν. Μόνο το 15% δημιουργούν πάντα back up στους virtualized servers και 23% παίρνουν backup σποραδικά ή και καθόλου.
Παρόμοια κατάσταση υπάρχει και στην προστασία των δεδομένων τους – μόνο 40% θεωρούν ότι είναι ασφαλείς. Οι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι το κόστος και η έλλειψη προσωπικού τους εμποδίζει να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα.
Ακόμη και όσοι θεωρούν ότι είναι ασφαλείς, στην πραγματικότητα, είναι λιγότερο ασφαλείς από όσο εκείνοι πιστεύουν. Το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό του 78% των επιχειρήσεων δεν έχουν λύση antivirus στους virtual servers τους, ενώ το 48% δεν έχουν firewall και το 74% δεν διαθέτουν endpoint προστασία.

Προτάσεις
Ευτυχώς υπάρχουν απλές προτάσεις με χαμηλό κόστος που μπορούν να υιοθετήσουν οι μικρές επιχειρήσεις για να εξασφαλίσουν τη σωστή προστασία των δεδομένων και των συστημάτων τους:

· Προσδιορίστε μία στρατηγική για το virtualization: Συνεργαστείτε με ένα σύμβουλο πληροφορικής για να αναπτύξετε μία στρατηγική. Δημιουργήστε κατευθυντήριες οδηγίες και καθορίστε τις ανάγκες ασφαλείας σας για την προστασία των δεδομένων σας. Προσδιορίστε αν η μετάβαση σε υπηρεσίες cloud είναι κατάλληλες για εσάς. Μόλις αποκτήσετε την στρατηγική, αναπτύξτε ένα πλάνο και μείνετε σε αυτό.

· Ασφαλίστε τα virtual περιβάλλοντα: Εξετάστε τι είδους λύσεις ασφάλειας χρειάζεστε για τα εικονικά σας περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων firewall, antivirus και προστασία των τερματικών. Διασφαλίστε ότι έχετε εγκαταστήσει πρακτικές ασφάλειας ως ένα επιπρόσθετο επίπεδο προστασίας.

· Προστατεύστε τα δεδομένα σας: Αποκτείστε μία απλουστευμένη προσέγγιση στη δημιουργία backup. Υλοποιήστε μία λύση που να προστατεύει και το φυσικό και το εικονικό σας περιβάλλον. Αξιολογήστε μία λύση data deduplication για να εξοικονομήστε χώρο και διάρκεια των backups.

Μελέτη της Symantec για τις Μικρές Επιχειρήσεις
Η μελέτης της Symantec για τις Μικρές Επιχειρήσεις είναι αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη τον Μάιο 2011 από την Applied Research, σε επαγγελματίες του κλάδου της πληροφορικής και αφορούσε την διαχείριση των πόρων σε επιχειρήσεις από 5 έως 249 υπαλλήλους. Η μελέτη σχεδιάστηκε για να εκτιμήσει πώς οι εταιρείες αξιολογούν το virtualization.

ΠΗΓΗ: Δελτίο Τύπου

© pcnea.blogspot.com
don't copy articles from pcnea.blogspot.com without permission

1 σχόλιο:

δωρεαν antivirus είπε...

Απο οτι φαίνετε η ασφάλεια είναι απο τα πιο κύρια θέματα που πρέπει να στρέψουν την προσοχή τους οι εταιρίες

 
SYNC ME @ SYNC