Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2011

Διαβούλευση για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας

Δημόσια διαβούλευση για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο τον επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων της ευρωπαϊκής έρευνας και τον σχεδιασμό του μελλοντικού πολιτικού και χρηματοδοτικού πλαισίου.

Η διαβούλευση απευθύνεται σε πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα, επιχειρήσεις και όσους εμπλέκονται σε θέματα έρευνας από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Ξεκίνησε στις 13 Σεπτέμβρη και θα ολοκληρωθε στις 30 Νοεμβρίου στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/research/consultations/era/consultation_en.htm

Η ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας έως το 2014 θα οδηγήσει σε μια ενιαία αγορά για τη γνώση, την έρευνα και την καινοτομία. Η διαβούλευση θα συμβάλει στις αναλύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα καθοριστικής σημασίας, όπως η επιστημονική σταδιοδρομία και κινητικότητα, οι ερευνητικές υποδομές, η διασυνοριακή λειτουργία των ερευνητικών φορέων, η διακίνηση της γνώσης, η διεθνής συνεργασία, τα διατομεακά θέματα πολιτικής, κ.λπ. Τα συμπεράσματα θα αξιοποιηθούν για τον καθορισμό τόσο των προτεραιοτήτων για την έρευνα, όσο και των μέτρων υλοποίησής τους.

Η Ευρώπη πρέπει να αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό το ερευνητικό δυναμικό της, ιδιαίτερα στην τρέχουσα περίοδο κρίσης, ώστε να ανταποκριθεί στις σύγχρονες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Φιλοδοξία είναι να καταστεί η Ευρώπη το ιδανικό μέρος για την έρευνα και να υποστηρίξει καινοτόμες επιχειρήσεις με ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες. Στο κομβικό αυτό σημείο για τον επαναπροσδιορισμό του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, η ενεργή συμμετοχή όλων στη διαβούλευση είναι ιδιαίτερα σημαντική.

ΠΗΓΗ: ekt.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC