Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011

Αναβαθμίζεται το TaxisNet

Διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την επιλογή αναδόχου για το έργο “Αναβάθμιση εφαρμογών TaxisNet” προκήρυξε η ΚτΠ Α.Ε. για λογαριασμό της ΓΓΠΣ. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 676.500 ευρώ.
Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών, η ευκολότερη και συντομότερη απεμπλοκή του πολίτη κατά τη διαδικασία της διοικητικής εξυπηρέτησης, η απλοποίηση γραφειοκρατικών μηχανισμών και η εισαγωγή εναλλακτικών (ηλεκτρονικών) υπηρεσιών και μορφών εξυπηρέτησης.

Το έργο αφορά:

- την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του εναλλακτικού καναλιού εξυπηρέτησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών των πολιτών για θέματα και πράξεις φορολογικού αντικειμένου μέσω Ιnternet (TAXISnet). Το έργο εκμεταλλεύεται σύγχρονες τεχνολογίεςπαροχής διαδικτυακών υπηρεσιών, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει το πληροφοριακό σύστημα TAXIS για ανάπτυξη εναλλακτικών υπηρεσιώνως προς τις αντίστοιχες των ΔΟΥ, καθώς και υπηρεσιώνπροστιθέμενης αξίας.
- την κρίσιμη υλικοτεχνική υποστήριξη του Υπ.Ο.Ο, στην προσπάθεια άμεσης παραγωγικής λειτουργίας υποσυστημάτων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί και αναπτύσσονται περαιτέρω εσωτερικά στη ΓΓΠΣ.

Κύριοι επιχειρησιακοί στόχοι του έργου είναι:

- η καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογούμενων
- η αύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητας του φορέα
- η συμβολή στην ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας

ΠΗΓΗ: neo2.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC