Σάββατο, 30 Ιουλίου 2011

Δυναμική ανάπτυξη για τη Siemens

Η Siemens σημείωσε σημαντική ανάπτυξη και στο τρίτο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2011. Τα μεγέθη των νέων παραγγελιών αυξήθηκαν κατά 20% σε ετήσια βάση, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 2%. Στα παραπάνω μεγέθη έχει υπολογιστεί και η αρνητική επίδραση των ισοτιμιών, η οποία οδήγησε στη μείωση της καθαρής αξίας των νέων παραγγελιών και των εσόδων, κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες.


Τα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ήταν μειωμένα σε σχέση με τα αντίστοιχα περυσινά μεγέθη. Η πτώση αυτή είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αρνητική επίδραση μιας απόφασης διεθνούς διαιτητικού δικαστηρίου και με τις επιχειρησιακές δραστηριότητες στον τομέα των συστημάτων θεραπείας με τη χρήση δεσμών σωματιδίων.

«Η ανάπτυξή μας συνεχίστηκε και στο τρίτο τρίμηνο και είμαστε στον σωστό δρόμο για την επίτευξη των στόχων μας για το χρηματοοικονομικό έτος 2011. Για μια ακόμη φορά, οι νέες παραγγελίες αυξήθηκαν σημαντικά, κυρίως λόγω μιας μεγάλης παραγγελίας για το Τμήμα Συγκοινωνιών της Siemens. Υλοποιούμε συνεχώς σημαντικές δράσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων σε λειτουργικό επίπεδο. Είμαστε ισχυροί στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε, παρόλο που υπάρχουν σχετικά αυξανόμενοι κίνδυνοι στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον», δήλωσε ο Peter Loescher, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens.

Κατά το τρίτο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους, οι νέες παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 20%, φτάνοντας τα €22,9 δισ. Σε αυτό το μέγεθος περιλαμβάνεται η παραγγελία ύψους €3,7 δισ. της Deutsche Bahn για την προμήθεια της νέας γενιάς τρένων ICx. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 2% σε σχέση με πέρυσι και διαμορφώθηκαν στα €17,844 δισ.

Οι αρνητικές επιπτώσεις των ισοτιμιών – ιδιαίτερα στις αγορές των Η.Π.Α., της Ινδίας και της Κίνας – οδήγησαν στη μείωση του ρυθμού ανάπτυξης των νέων παραγγελιών και των εσόδων κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες. Ο δείκτης τάσης πωλήσεων της εταιρείας έφτασε στο 1,29. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών έφτασε στα επίπεδα ρεκόρ των €96 δισ., σε σχέση με τα €92 δισ. του δεύτερου τριμήνου του χρηματοοικονομικού έτους 2011.

Ο Τομέας Βιομηχανίας εμφάνισε την ισχυρότερη ανάπτυξη στις νέες παραγγελίες, σημειώνοντας αύξηση 54%, με όλα τα τμήματά του να συμβάλλουν σε αυτή την εξέλιξη. Τα έσοδα του Τομέα αυξήθηκαν κατά 7%. Στον Τομέα Ενέργειας, τα μεγέθη των νέων παραγγελιών παρέμειναν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με πέρυσι, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 5%. Οι δυναμικές δραστηριότητες του Τμήματος Παραγωγής Ενέργειας μέσω Ορυκτών Καυσίμων έδωσαν ώθηση στην περαιτέρω ανάπτυξη του Τομέα Ενέργειας.

Στο σημερινό δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον, οι νέες παραγγελίες του Τομέα Υγείας μειώθηκαν κατά 7% και τα έσοδα κατά 9%. Τα έσοδα επιβαρύνθηκαν και από τη μείωση των προσόδων από έργα στον τομέα των συστημάτων θεραπείας με τη χρήση δεσμών σωματιδίων κατά περίπου €100 εκατ. Κατά το τρίτο τρίμηνο, ο Τομέας Υγείας επαναξιολόγησε την εμπορική σκοπιμότητα των συστημάτων χρήσης δεσμών σωματιδίων στο πλαίσιο της θεραπείας του γενικού πληθυσμού. Στο μέλλον, ο Τομέας Υγείας σκοπεύει να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένα έργα αξιοποίησης των συστημάτων θεραπείας με τη χρήση δεσμών σωματιδίων, στον τομέα της ερευνητικής δραστηριότητας.

Κατά το τρίτο τρίμηνο, τα συνολικά κέρδη των Τομέων της Siemens διαμορφώθηκαν στα €1,1 δισ., σημειώνοντας κάμψη σε σχέση με τα €2,1 δισ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Η μείωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αρνητική επίδραση – ύψους €381 εκατ. – της επαναξιολόγησης της εμπορικής σκοπιμότητας των δραστηριοτήτων στον τομέα των συστημάτων θεραπείας μέσω της χρήσης δεσμών σωματιδίων, καθώς και στην απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου σε σχέση με την Areva. Τον Μάιο του 2011, το διαιτητικό δικαστήριο έλαβε τις αποφάσεις του επί των λεπτομερειών της αποχώρησης της Siemens από την κοινοπραξία Areva NP.

Στο πλαίσιο αυτό, η Siemens κλήθηκε να καταβάλει στην Areva S.A. το ποσό των €648 εκατ. συν τους σχετικούς τόκους. Η αρνητική επίπτωση αυτής της απόφασης στα προ φόρων κέρδη ανήλθε στα €682 εκατ. Λόγω της μείωσης των συνολικών κερδών των Τομέων, τα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μειώθηκαν στα €763 εκατ., σε σχέση με τα €1,428 δισ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Στα μεγέθη των νέων παραγγελιών, των εσόδων και των κερδών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες δεν περιλαμβάνονται τα αντίστοιχα μεγέθη της Osram και της Siemens IT Solutions and Services. Από το δεύτερο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2011, οι παραπάνω εταιρείες θεωρούνται μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες για τη Siemens. Τα μεγέθη για το προηγούμενο χρηματοοικονομικό έτος έχουν προσαρμοστεί αναλόγως.

Η αρνητική επίπτωση των μη συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων στα κέρδη της Siemens ανήλθε στα €262 εκατ. Κατά το τρίτο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2011, η Osram σημείωσε κέρδη €56 εκατ., με ελαφρώς υψηλότερα έσοδα. Από την άλλη, η Siemens IT Solutions and Services εμφάνισε μετά φόρων ζημίες €305 εκατ. Τα καθαρά κέρδη της Siemens έφτασαν στα €501 εκατ. σε σχέση με τα €1,4 δισ. του αντίστοιχου περυσινού τριμήνου.

Για το σύνολο του χρηματοοικονομικού έτους, η Siemens αναμένει σημαντική αύξηση των οργανικών παραγγελιών για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητές της σε σχέση με το 2010, όταν το αντίστοιχο μέγεθος είχε ανέλθει στα €74,1 δισ.

Με βάση το ισχυρό υπόλοιπο ανεκτέλεστων παραγγελιών, η εταιρεία αναμένει ότι τα έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, τα οποία πέρυσι είχαν φτάσει τα €69 δισ., θα επιστρέψουν στα μεσαία επίπεδα μονοψήφιας οργανικής ανάπτυξης. Επιπλέον, η Siemens αναμένει ότι τα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες θα ανέλθουν σε τουλάχιστον €7,5 δισ.

Σημειώνεται ότι τα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες είχαν ανέλθει στα €4,3 δισ. κατά το χρηματοοικονομικό έτος 2010. Στην παραπάνω εκτίμηση δεν λαμβάνεται υπόψη η μετά φόρων επίπτωση ύψους €472 εκατ., η οποία σχετίζεται με την προαναφερθείσα απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου, καθώς και οι όποιες πιθανές επιπτώσεις νομικών και ρυθμιστικών ζητημάτων.

ΠΗΓΗ: Δελτίο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC