Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2011

Η HP παρουσίασε μια νέα σουίτα λογισμικού για τη διαχείριση των εταιρικών επιδόσεων

H HP παρουσίασε μια νέα σουίτα λογισμικού για τη λειτουργικότητα, τη μέτρηση και τη βελτίωση των επιδόσεων των συστημάτων πληροφορικής, καλύπτοντας ένα ευρύτατο φάσμα τεχνολογικών λύσεων και επενδύσεων.

Τα στελέχη του κλάδου της πληροφορικής απαιτούν προτυποποιημένα και αποτελεσματικά εργαλεία, τα οποία θα μετρούν, θα αξιολογούν και θα βελτιώνουν τις επιδόσεις των συστημάτων.

Διαθέτοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις επιδόσεις των συστημάτων τους, οι επικεφαλής των τμημάτων πληροφορικής μπορούν να υλοποιήσουν το μοντέλο της Instant-On Επιχείρησης, η οποία ενσωματώνει την τεχνολογία σε ό,τι κι αν κάνει, ώστε να εξυπηρετεί άμεσα τους πελάτες, τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και τους πολίτες για ό,τι χρειάζονται.

Σήμερα, οι περισσότεροι βασικοί δείκτες απόδοσης (KPIs) για περιβάλλοντα πληροφορικής αναπτύσσονται με βάση ανόμοια συστήματα και με τη χρήση διαφορετικών μεθόδων. Αυτό δημιουργεί πολυπλοκότητα στη διαχείριση, γεγονός που επιβραδύνει την ανταπόκριση στις αλλαγές των επιχειρησιακών προτεραιοτήτων και στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.

Η σουίτα λογισμικού HP IT Performance Suite περιλαμβάνει τη νέα λύση HP IT Executive Scorecard, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των επιδόσεων των περιβαλλόντων πληροφορικής, καθώς προσφέρει στους CIOs σημαντική πληροφόρηση για ένα ευρύ φάσμα λύσεων. Έτσι, βοηθά στη διαχείριση και τη βελτιστοποίηση διαδικασιών ανάπτυξης εφαρμογών, διαχείρισης υποδομών και λειτουργιών, ασφαλείας, διαχείρισης πληροφοριών, οικονομικού και διαχειριστικού σχεδιασμού.

Κάθε προϊόν του χαρτοφυλακίου HP Software βελτιώνει τις επιδόσεις των διακριτών λειτουργιών πληροφορικής στις οποίες απευθύνεται, ενώ παράλληλα η λύση HP IT Executive Scorecard βοηθά τα στελέχη των τμημάτων πληροφορικής στη βελτιστοποίηση των συνολικών επενδύσεων και των αποτελεσμάτων τους.

Η λύση HP IT Executive Scorecard παρέχει ορατότητα σε κρίσιμους δείκτες επιδόσεων σε όλα τα επίπεδα του τμήματος πληροφορικής. Βασίζεται σε ανοιχτά μοντέλα δεδομένων, διαθέτοντας ενσωματωμένες δυνατότητες ενοποίησης δεδομένων από πολλαπλές πηγές (συμπεριλαμβανομένων λύσεων τρίτων παρόχων), ώστε να προσφέρει μια ενιαία εικόνα για τις πληροφοριακές μετρήσεις. Χρησιμοποιώντας τη λύση HP IT Executive Scorecard, οι επικεφαλής των τμημάτων πληροφορικής μπορούν άμεσα να κάνουν μετρήσεις, να συγκρίνουν με βάση δείκτες αναφοράς και να επιλύσουν ζητήματα που αφορούν στις επιδόσεις.

«Κάθε CIO πρέπει να κάνει δύο πράγματα. Πρώτον, να ανακατανέμει συνεχώς τους πόρους πληροφορικής, ώστε να υποστηρίζει τις μεταβαλλόμενες προτεραιότητες των επιχειρήσεων. Δεύτερον, να παρουσιάζει ξεκάθαρα την απόδοση των επενδύσεων πληροφορικής», δήλωσε ο Bill Veghte, Executive Vice President, Software and Solutions της HP. «Η σουίτα λογισμικού HP IT Performance Suite είναι η πρώτη που κάνει και τα δύο, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στους επικεφαλής των τμημάτων πληροφορικής, μέσω δυνατοτήτων πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο και βελτιστοποίησης των τεχνολογικών επενδύσεων.

Η σουίτα λογισμικού HP IT Performance Suite αξιοποιεί την προσέγγιση της εταιρείας που βασίζεται στον κύκλο ζωής διαδικασιών ανάπτυξης και διαχείρισης λογισμικού, ενώ παράλληλα ενοποιεί βασικά πρότυπα του κλάδου, όπως το πρωτόκολλο Information Technology Infrastructure Library (ITIL). Επιπροσθέτως, πρόσφατη έρευνα της HP εντόπισε ότι υπάρχουν 150 πρότυποι βασικοί δείκτες απόδοσης στον κλάδο. Από αυτούς, πάνω από 50 περιλαμβάνονται στη νέα λύση HP IT Executive Scorecard.

Ταυτόχρονα, τα online εργαλεία αξιολόγησης της HP για φυσικά και cloud περιβάλλοντα βοηθούν τους πελάτες να αξιολογήσουν γρήγορα το τωρινό επίπεδο ωριμότητας των διαδικασιών διαχείρισης των επιδόσεων τους.

Επιπλέον, το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών HP Strategic Advisory Services έχει αναπτυχθεί ώστε να βοηθά τους πελάτες να καθορίζουν τους βασικούς δείκτες απόδοσης με βάση τις προτεραιότητες της επιχείρησης, αλλά και να ετοιμάζουν «οδικούς χάρτες» δράσεων που θα εξασφαλίζουν τη μέγιστη αξιοποίηση της σουίτας λογισμικού HP IT Performance Suite.

Τέλος, το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών HP Solution Consulting Services αξιοποιεί τη βαθιά εξειδίκευση της HP σε προϊόντα λογισμικού, ώστε να βοηθά τους πελάτες να μειώσουν τα κόστη και να κάνουν πιο ομαλή την υλοποίηση της σουίτας HP IT Performance Suite.

Πολλές από τις λύσεις λογισμικού που αποτελούν τη σουίτα HP IT Performance Suite είναι διαθέσιμες με το μοντέλο SaaS, αξιοποιώντας την εμπειρία δεκαετιών της HP στο να βοηθά τους επαγγελματίες της πληροφορικής να προσαρμόζονται άμεσα στις αλλαγές, να αξιοποιούν τους εσωτερικούς τους πόρους πιο αποδοτικά και να εξασφαλίζουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για την εταιρεία τους.

ΠΗΓΗ: Δελτίο Τύπου

ΠΗΓΗ: Δελτίο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC