Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

Όμιλος Forthnet: Νέα ομολογιακά δάνεια ύψους 90 εκατ. ευρώ

Ο Όμιλος Forthnet ανακοινώνει τη σύναψη δύο μακροπρόθεσμων κοινών εμπραγμάτως εξασφαλισμένων Ομολογιακών Δανείων συνολικού ύψους €90 εκατ. Η νέα χρηματοδότηση διοργανώθηκε από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της αναδιαπραγμάτευσης του τραπεζικού δανεισμού του Ομίλου συνολικού ύψους €335 εκατ.


Τα δάνεια θα εκδοθούν από τις εταιρίες Forthnet AE και Forthnet Media Holdings AE για ποσά €40 εκατ. και €50 εκατ. αντιστοίχως και αναλήφθηκαν εξ΄ ολοκλήρου από τις τραπεζικές κοινοπραξίες που έχουν χρηματοδοτήσει τις μέχρι σήμερα αναπτυξιακές πρωτοβουλίες του Ομίλου.

Κατόπιν της συμφωνίας αυτής, ο Όμιλος Forthnet απελευθερώνει επιπρόσθετη ρευστότητα, ώστε να διατηρεί μια ισορροπημένη προσέγγιση ανάμεσα στη χρηματοδότηση των αναπτυξιακών της αναγκών και τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών της πόρων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον της χώρας.

Με την ολοκλήρωση της νέας χρηματοδότησης ο Γενικός Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου Forthnet, Ευάγγελος Ράπτης δήλωσε τα εξής:

«Η υπογραφή των δανειακών συμβάσεων του Ομίλου σηματοδοτεί την εμπιστοσύνη των δανειστριών τραπεζών στο όραμα και την αναπτυξιακή προοπτική της σύγκλισης των υπηρεσιών μας προς στον οικιακό χρήστη. Σε μια περίοδο γενικευμένης ύφεσης για τη χώρα, ο Όμιλος Forthnet συνεχίζει την πολυετή ανοδική πορεία του χάρη στη σταθερή προτίμηση του Έλληνα καταναλωτή και τη στήριξη του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος».

ΠΗΓΗ: Δελτίο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC