Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2011

Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ για χορήγηση αδειών κινητής τηλεφωνίας

Η ΕΕΤΤ θέτει σε δημόσια διαβούλευση από τις 26 Ιουλίου 2011 μέχρι και τις 9 Σεπτεμβρίου 2011 Πληροφοριακό Δελτίο, στο οποίο περιγράφεται λεπτομερώς η προτεινόμενη διαδικασία για τη χορήγηση των αδειών κινητής τηλεφωνίας στη ζώνη των 900 MHz και 1800 MHz.
Ειδικότερα, προσδιορίζονται, μεταξύ άλλων, οι φασματικές περιοχές για τις οποίες θα χορηγηθούν δικαιώματα χρήσης, η διάρκεια ισχύος και το εύρος των σχετικών δικαιωμάτων, η προτεινόμενη τιμή εκκίνησης καθώς και οι λοιποί όροι της σχετικής διαδικασίας.

Το Σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου στην ελληνική γλώσσα (μαζί με συνοπτική περιγραφή των όρων στα αγγλικά) είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ, http://www.eett.gr. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τα σχόλια και τις απόψεις τους γραπτώς μέχρι και τις 9 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 13:00 µµ στα γραφεία της ΕΕΤΤ (Λεωφόρος Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι, 7ος όροφος, [Tηλ]: 210 6151000, [Fax]: 210 6105049), καθώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση : 3G@eett.gr

ΠΗΓΗ:Δελτίο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC